Forkurs matematikk 2022 - 2023

Høstsemesteret  Vårsemesteret 

Timeplan etc.   StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Svorstøl og Jacobsen. 2022
Godkjente kalkulatorer   Formelark   Python hefte

Undervisningsplan våren 2023

Uke #
dato
Tema Mer..
2
9-13
januar
10.1-3 Radianer   Tidligere notater
10.4-6 Trigonometriske likniger   Tidligere notater
10.7-8 Trigonometriske identiteter

Noen videoer om trigonometri
Her er en kort introduksjon til integrasjon.
3
16-20
11.1 Sinusfunksjonen
11.2-4 Tangensfunksjonen
11.5 Trigonometriske ulikheter
4
23-27
11.6 Derivasjon av trigonometriske funksjoner
11.7 Derivasjon, funksjonsdrøfting (fra 2013)
11.7 Hyperbolske trigonometriske funksjoner
Python: Funksjonen sinus
Test
Derivasjonsoppgaver   LF
Lengste stokk rundt et hjørne   Visualisert i geogebra
Geogebra: Sum av to sinusbølger
Taylor polynom for sinus   Hengende kjede
5
30-03
februar
12.1-5 Vektorer
12.7-9 og 13.1 Skalarprodukt
Videoer om vektorer
Geogebra: Hengende kjede
6
06-10
13.1-4 Skalarprodukt og dekomponering
parameterfremstilling
Test
Oblig 5   LF
7
13-17
14.1-3 Vektorer i rommet
14.4 Skalarprodukt og determinanter
14.5 Vektorproduktet
8
20-24
Studieuke
Ingen undervisning
9
27-03
mars
14.6-7 Trippelprodukt og plan
14.8 Linjer i rommet
14.9 Parametrisering av plan
Test
Illustrasjon til forelesning
10
06-10
15.1-2 Følger og rekker
15.3-4 Aritmetiske rekker
15.5-6 Geometriske rekker
Oblig 6   LF
Videoer om følger og rekker
Fibonacci tall
11
13-17
15.7 Uendelige rekker
Eksempler
15.8 Potensrekker
12
20-24
16.1-3 Ubestemte integral
16.4-5 Bestemte integral
16.6 Areal
Sammenheng mellom bestemte og ubestemte integral
Videoer om integrasjon
Integrasjonsoppgaver
13
27-31
17.5 Substitusjon
17.6 Delvis integrasjon
17.2-4 Simpsons metode
Python: Simpsons metode
14
03-05
april
Påskeferie Python kode: Simpsons metode
15
11-14
17.1 Samlet resultat
17.8 Volum
Oblig 7   LF
Flere integrasjonsoppgaver
16
17-21
17.7 Delbrøksoppspalting
Prøveeksamen   LF
17.8-9 Integraler
Videoer: Delbrøksoppspalting 1   Delbrøksoppspalting 2
17
24-28
Repetisjon:   Torsdag   Fredag
18
02-05
mai

19
08-12


20
15-19
Eksamen

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist,   Videoer UDL   Matric

Spørsmål?     Kontakt halvard.fausk@oslomet.no

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller en øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen. 
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2013. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2014. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2018. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2019. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2020. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2021. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2022. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2023. (Løsningsforslag)

Kontinuasjonseksamen 2021   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2020   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2019   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2018   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2014   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2013   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2012   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2011   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2010
Kontinuasjonseksamen 2009
Kontinuasjonseksamen 2008   (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2007   (Løsningsforslag)

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2008 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2010 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2011 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2012 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2014 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2015 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2016 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2017 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2018 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2019 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2020 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2021 (Løsningsforslag)
Underveiseksamen desember 2022 (Løsningsforslag)