Forkurs matematikk 2022 - 2023

Høstsemesteret  vårsemesteret 

Timeplan etc.   StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Svorstøl og Jacobsen. 2022
Godkjente kalkulatorer   Formelark

Undervisningsplan høsten 2022

Uke og dato Tema Obliger etc.
33
15-19 august
1.1-1.2 Tall
1.3-1.6 Rasjonale tall
Geogebra
Oppgaver
Geogebra:Rasjonale tall på tallinjen
Matric: Mengdelære og algebra
34
22-26
1.8-9 Røtter og potenser
1.5-8 Algebra
Python: Intro   Kvadratrot   Primfaktorisering
Oppgaver   Test
Kvadratrøtter
Matric: Kvadratsetningene
35
29-2 september
2.1-2.5 Likninger og ulikheter
2.6-2.8 Ulikheter
Python: If setninger   Halveringsmetoden
Oblig 1   Frist 21. september   LF
Test
Geogebra: Familie av polynomer
Kusp og Node
36
5-9
3.1-7 Linjer, parabler og funksjoner
3.4-5 Grafisk løsning av likninger
Python: Strenger
Oppgaver i python   LF
Test
37
12-16
4.1-6 Faktorisering og annengradformelen.
4.7-9 Annengrads likninger og ulikheter .
5.2 Polynomdivisjon
Oppgaver relatert til oblig 1 .

Fullføring av kvadrat: Geogebra
Test
38
19-23
5.1-5 Polynomer og rasjonale uttrykk
5.5-7 Likninger og ulikheter
Python: while   input
Frist for oblig 1 er onsdag 21.09   LF
Test
39
26-30
5.8-9 Irrasjonale likninger
Derivasjon 6.7   Oppgaver
Python: Annengradsformel
Matric videoer: Mengdeoperasjoner
40
3-7 oktober
Studieuke
Ingen undervisning
41
10-14
6.1-6 Kontinuitet
6.6-9 Derivasjon, tangent- og normallinjer
Eksempler (relatert til oblig 2)
42
17-21
7.1-2 Konkavitet
7.3-4 Optimering
Python: Grafer med Python
Oblig 2 frist torsdag 20.10.   LF
43
24-28
7.5-6 Kjerneregelen
7.7-8 Produktregelen
Python: print   primtal
44
31-4 november
8.1-3 (og 8.8) Logaritmer
8.4-6 Derivert av logartimer
Øvingstime
45
7-11
8.7 Logartimefunksjoner
8.8 Eksponentfunksjoner
46
14-18
9.1-6 Trigonometri
9.6-9 Sinus- og cosiniussetningene
Oblig 3 frist torsdag 17.11.   LF
Til oppg. 6: geogebra
47
21-25
Trekanter
48
28-2 desember
49
5-9
OBLIG 4 fredag 9. desember.   LF

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.
Python og editorer kan lastes ned ved hjelp av Anaconda Benytt gjerne editoren Spyder.

Linker til andre kurs eg har undervist.
Videoer UDL   Matric

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@oslomet.no

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller en øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS230. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen. 
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2008. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2010. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2011. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2012. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2014. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2015. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2016. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2017. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2018. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2019. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2020. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2021 (Løsningsforslag)

Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2013. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2014. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2018. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2019. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2020. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2021. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2022. (Løsningsforslag)


Kontinuasjonseksamen 2022  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2021  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2020  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2019  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2018 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2014 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2013 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2012 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2011 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Valid HTML 4.01 Transitional