Halvard Fausk

Våren 2023: Forkurs matematikk

Her er noen kurs eg har undervist

Oslomet

Undervisning høsten 2022: Forkurs matematikk
Undervisning våren 2022: Forkurs matematikk
Undervisning høsten 2021: Forkurs matematikk
Undervisning våren 2021: Forkurs matematikk
Undervisning høsten 2020: Forkurs matematikk
Undervisning våren 2020: Forkurs matematikk
Undervisning høsten 2019: Forkurs matematikk
Undervisning høsten 2018: Forkurs matematikk
Undervisning våren 2018: Forkurs matematikk

Høgskolen i Oslo og Akershus

Undervisning høsten 2017: Forkurs matematikk
Undervisning høsten 2016: Matematikk 1000 for Elektro/Kjemi/Maskin.
Undervisning våren 2016: Matematikk 1000 for Bygg/Data.
Undervisning høsten 2015: Matematikk 1000 for  Elektro/Kjemi/Maskin.
Undervisning våren 2015: Matematikk 1000 for Data/Elektro. 
Undervisning høsten 2014: Matematikk forkurs.
Undervisning våren 2014: Matematikk 2000 for Bygg.
Undervisning våren 2013: Matematikk forkurs.
Undervisning høsten 2012: Matematikk forkurs.
Undervisning våren 2012: Matematikk forkurs.
Undervisning høsten 2011: Matematikk forkurs.

Høgskolen i Oslo

Undervisning høsten 2010: Fysikk for datalinjen FO152A, Oppfriskningsuke for Matte 1000, samt regneøvinger i matematikk forkurs.
Undervisning høsten 2009: Fysikk for datalinjen FO152A, samt regneøvinger i Matte1000 og i matematikk forkurs.
Undervisning våren 2009 Forkurs matematikk, Fysikk FO340E