Forkurs matematikk 2021 - 2022

Høstsemesteret  vårsemesteret 

Timeplan etc.   StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl og Hals. 2016   Godkjente kalkulatorer
Formelsamling: Aktiv formelsamling i matematikk av Tor Andersen   Formelark (som ikke kan benyttes på eksamen)   Eksamen er planlagt 20.mai.

Undervisningsplan høsten 2021

Uke og dato Tema Obliger etc.
33
16-20 august
1.1-1.2 Tall og brøk
1.3-1.6 Rasjonale uttrykk , potenser
1.7-1.9 Røtter
Oppgaver
Geogebra:Rasjonale tall på tallinjen
Kvadratrøtter
Matric: Mengdelære og algebra
34
23-27
Lineære likninger, kvadrat- og konjugatsetningene
Fullføring av kvadrat
Faktorisering, kvadratiske likninger
Oppgaver
Matric: Kvadratsetningene
Fullføring av kvadrat: Geogebra Video
35
30-3 september
3.1-3.2 Likningssystem
3.3-3.4 Ulikheter
3.5-3.6 Ulikheter
Oblig 1 LF
Geogebra: Familie av polynomer
Kusp og Node
36
6-10
4.1-4.5 Linjer
4.6-4.7 Andregradsfunksjoner
Test   LF
37
13-17
5.1-5.2 Polynomdivisjon (samt øving fredag)
5.3-5.5 Restledd
5.7-5.8 Irrasjonale likninger
Øving fredag, oblig oppg 5 og 6
38
20-24
5.6-5.8 Ulikheter og faktorisering
9.1-9.3 og 10.6 Pytagoras, sinus og cosinus
9.4-9.6 tangens, 3D objekter
Frist for oblig 1 er fredag 24.
39
27-1 oktober
9.7-9.9 Sinus- og cosinussetningene
10.1-10.3 og 10.9 Radian, sinus og kosinus
10.4-10.5 og 10.8 Trigonometriske likninger
Oblig 2   LF
Matric videoer: Trigonometri
40
4-8
Studieuke
Ingen undervisning
41
11-15
12.1-3 Vektorer i planet
12.4-6 Vektorerkoordinater
12.7-9 Norm, parallellitet
Matric videoer: Vektorer i planet
42
18-22
13.1-3 Skalarprodukt
13.4-6 Skalarprodukt
13.6-8 Determinanter
43
25-29
14.1-3 Vektorer i romet
14.4 Skalarprodukt
14.5 Vektorprodukt
Oblig 2 frist 29.10.
44
1-5 november
14.6-7 Plan i rommet
14.8 Linjer i rommet
14.9 Parametriserte plan
Frist fredag 19. november: Oblig 3   LF
45
8-12
17.1-4 Tallfølger og rekker
17.5-6 Geometriske rekker
17.7 Uendelige rekker
Matric videoer: Følger og rekker
Fibonacci tall
46
15-19
17.8 Potensrekker
Potensrekker
Vektorregning
Oblig 3 frist fre. 19.11.
47
22-26
mandag. Regn underveiseksamen fra 2019 eller 2020.
Underveiseksamen desember 2019. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2020. (Løsningsforslag )
Kommentarer til underveiseksamen 2018.
Kommentarer til underveiseksamen 2014.
48
29-3 desember
49
6-10
Oblig 4 fredag 10. desember.   LF

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist.
Mattenøkkelen   Videoer UDL   Matric

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@oslomet.no

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller en øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen. 
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2008. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2010. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2011. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2012. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2014. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2015. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2016. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2017. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2018. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2019. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2020. (Løsningsforslag )

Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2013. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2014. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2018. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2019. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2020. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2021. (Løsningsforslag)


Kontinuasjonseksamen 2021  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2020  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2019  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2018 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2014 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2013 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2012 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2011 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Valid HTML 4.01 Transitional