Matematikk 1000 for Elektro Kjemi og Maskin 2016

Timeplaner ELFE1000   KJFE1000   og  MAFE1000
Emnebeskrivelse M1000     StudentWeb

Pensum:

Kalkulus med én og flere variabler, Lorentzen Hole og Lindstrøm  deler av Kap 1-6 og appendiks A

Linear algebra and its applications, Lay  deler av Kap 1-3

Matlab er en del av kurset. Nettside til matlabkurset
Programmet Matlab er instalert på skolens datamaskiner. Instruksjon til instalasjon av Matlab på egne datamskiner.
En Matlab guide og enda en Matlab guide. Dere oppfordres også til å benytte geogebra (ikke pensum).

Liste over kalkulatorer som er godkjente til å bruke på eksamen.

Innleveringsoppgaver:

Det blir fire innleveringer i kurset.  Av disse må minst tre være godkjent.
De obligatoriske oppgavene skal leveres i skapene på balkongen i 3. etg. (synlige fra PH-170).
Husk å skrive på navn, studentnummer, studielinje. Skriv gjerne obligen inn for hand.
(Hvis noen ønsker LaTeX koden til oppgavefilen kan dere be om å få den. Unngå å skrive inn i word.)

Nettside for kurset våren 2016     Nettside for kurset høsten 2015     Linker til andre kurs eg har undervist. 

Forbehold om endringer til undervisningsplanen.

Undervisning høsten 2016

Uke Forelesninger og oppgaver Lærebok
33
17.08
Komplekse tall
oppgaver til mandag 22. august    LF
Ingen øvingstimer i dag
Appendiks A i Kalkulus boka
 (Side 723-730)
oppg 1.1 (side 730): 1, 4-6
34
22.08 - 25.08
Kompleks multiplikasjon
oppgaver til onsdag 24. august     med svar
Eulers formel og n-røtter 2016 og notatene fra 2015
Geogebra: Visualisering av n-te røtter
oppgaver til mandag 29. august LF
Komplekse tall repetisjon med Sindre Duedahl 15.sep.
oppg. 1.1: 2, 3, 5, 6, 8-10

Addisjonsformlene for sin og cos: notater eller mattenøkkelen.
Eksakte verdier til trigonometriske funksjoner: boka side 59 eller mattenøkkelen.
35
29.08 - 02.09
Forkursnotater om kontinuitet og grenser
Kontinuitet og halveringsmetoden     Notater fra våren 2016.
oppgaver til onsdag 31. august
matlab fil: Halveringsmetoden   mer fancy utgave Halveringsmetoden
geogebra: tangent og sekantlinjer   Newtons metode
oppgaver til mandag 5. september   LF
Derivasjon, Newtons metoden og ekstremalverdisetningen
Lorentzen: 2.3,2.5,2.6 og 3.4
oppg 2.5: 4 (side 116). oppg 2.6: 2, 3 (side 122)
36
05.09 - 09.09
Differensiallikninger   Oppgaver fra fellesøving
oppgaver til onsdag 7. september  
Matlab: Eulers metode
Eulers metode ulik steglengder Eulers metode graf med retningsfelt
mer differensiallikninger
oppgaver til mandag 12. september (dei skal ikkje leveres inn)   LF
Lorentzen: 4.1-4.3, 4.6
oppg 4.1, 4.2 og 4.3 etter behov.
4.6: oppg. 2, 6 a) og b) (regn gjerne flere)
37
12.09 - 16.09
Homogene lineære differensiallikningermed konstante koeffisienter
Inhomogene lineære differensiallikningermed konstante koeffisienter
Geogebra: svingninger   resonanse og demping (utregningene)
Lorentzen: 4.9, 4.10
oppgaver 4.9: 2,3,7,8,11,12 og 4.10: 1-4
OBLIG 1 Frist er fredag 16. september kl 15. LF
38
19.09 - 23.09
Nadia underviser uke 38 og 39.  Notater blir ikkje lagt ut her.
Lineære likningssystem Radoperasjoner
Geogebra: En familie av polynomer
Et notat om lineær algebra (teoretisk)
samt et annet notat om lineær algebra skrevet av John Haugan.
Benytt gjerne notatene fra tidligere år. Determinanter og lineære transformasjoner er ikkje med dette semesteret.
Lay: 1.1-1.5 se gjerne på 1.6 og 1.7 også
oppg:  Velg ut noen oppgaver fra 1.1 til 1.6 
39
26.09 - 30.09
Matriseoperasjoner Lay: 2.1
oppg: 2.1: 1-10, 12, 38-40
40
03.10 - 07.10
Inversmatriser
Mer om inversmatriser
Geogebra: Minste kvadraters metode
Lay: 2.2
oppg fra 2.2: 1-7, 13-18
OBLIG 2 Frist er TORSDAG 6. oktober kl 16. LF   LF_oppg2og3
41
10.10 - 14.10
NETTSIDEN OPPDATERES IKKJE MER.
FRA NÅ AV BENYTTES FRONTER.
Repeter gjerne derivasjon denne uken
Her er noen derivasjonsoppgaver   LF
42
17.10 - 21.10
Derivasjon og implisitt derivasjon
Ubestemte integral
Lorentzen: kap. 2.4, 4.3 og 4.4
oppg fra 2.4: 1, 3-5, 10
4.3: 1-4, 8
4.4: 1-6, 12
43
24.10 - 28.10
Bestemte integral Lorentzen: kap. 5
oppg fra 5.1: 1, 7-12
5.2: 1, 3, 5
5.3: 1, 5, 8, 13, 16, 25, 31
5.4: 1, 2, 3, 6
44
01.11 - 04.11
Anvendelser av integraler Lorentzen: kap. 6
oppg fra 6.1: 5, 6, 13, 15, 18
6.2: 2, 3, 5, 15, 16
45
07.11 - 11.11
Separable differensiallikninger
Første ordens differensiallikninger
Lorentzen: 4.7 og 4.8
oppg fra 4.7: 1, 2, 5-8
4.8: 1-2, 8
46
14.11 - 18.11
Eksempler Lorentzen:

47
21.11 - 25.11
Repetisjon

48
28.11 - 02.12


49
05.12 - 09.12


50
12.12 - 16.12
Eksamen mandag 12. desember.


Følgende formelsamling deles ut på eksamen.

Gamle eksamensoppgaver: (Matlab er med fra 2013) Determinanter, egenvektorer og egenverdier var ikkje pensum i H2016.

august 2017   LF
Eksamen mai 2017   LF
mars 2017   LF
Eksamen desember 2016   LF
august 2016   LF
Eksamen mai 2016   LF
februar 2016   LF
Eksamen desember 2015   LF  (En liste med utvalgte feil hentet fra eksamensbesvarelsene.)
august 2015   LF
Eksamen mai 2015   LF   (En liste med utvalgte feil hentet fra eksamensbesvarelsene.)
februar 2015 LF   (Løsningen til 5b) har galt fortegn i LF.)
Eksamen desember 2014   LF
august 2014   LF
Eksamen mai 2014   LF
februar 2014   LF  (Det er en feil i oppg. 2a). I LF til 2b) skal det være: g er avtagende, ikke økende.)
Eksamen desember 2013   LF
august 2013   LF
Eksamen juni 2013   LF
oktober 2012   LF
august 2012   LF
Eksamen juni 2012   LF
Eksamen november 2011   LF
august 2011   LF
Eksamen juni 2011   LF
august 2010   LF
Eksamen juni 2010   LF

Gamle eksamensoppgaver i Matte 1000 finnes også
her1 og her2.   Kalkulator er tillatt på eksamen.

Valid CSS!