Matematikk 1000 for Bygg og Data 2016

Timeplaner BYFE1000 og DAFE1000
Emnebeskrivelse M1000     StudentWeb

Kurset undervises av: Halvard Fausk og Leiv Øyehaug 

Nettside for kurset høsten 2016  

Pensum:

Kalkulus med én og flere variabler, Lorentzen Hole og Lindstrøm (Kap 1-6 og appendiks A1) 

Linear algebra and its applications, Lay (Kap 1-3) 

Matlab er en del av kurset. Nettside til matlabkurset
Matlab undervises av Sølve Selstø tirsdag 10:30-12:15 i P35-PI556 (kurset varer 8 uker).
Programmet Matlab er instalert på skolens datamaskiner. Instruksjon til instalasjon av Matlab på egne datamskiner.
En Matlab guide og enda en Matlab guide. Dere oppfordres også til å benytte geogebra (ikke pensum).

Liste over kalkulatorer som er godkjente til å bruke på eksamen.

Innleveringsoppgaver:

Det blir seks innleveringer i kurset.  Av disse må minst fire være godkjent.
De obligatoriske oppgavene skal leveres i skapene på balkongen i 3. etg. (synlige fra PH-170).
Husk å skrive på navn, studentnummer, studielinje. Skriv gjerne obligen inn for hand.
(Hvis noen ønsker LaTeX koden til oppgavefilen kan dere be om å få den. Unngå å skrive inn i word.)

Repetisjon:

Simen Bræck holder et repetisjonskurs.
Nettresurser: Mattenøkkelen (Fausk er medforfatter.)
Simreal, matric videoer.

Nettside for kurset høsten 2015     Linker til andre kurs Fausk har undervist. 

Undervisning vår 2016

Uke:
Lærebok:
Forelesninger og oppgaver Anbefalte ukeoppgaver fra boken:
Uke 1
04/01 - 08/01
Lorentzen
Appendiks A
Komplekse tall
Det komplekse planet
Repeter 1.1, 1.2. og 1.5 i boken til neste uke.
Appendiks A
oppg. 1,4-6
Uke 2
11/01 - 15/01
 

Eulers formel
n-røtter
Appendiks A
2,3,7-10
(11-17)
Uke 3
18/01 - 22/01
  Lay Linære likningssystem og matriser
Matriser og radoperasjoner

Et notat om lineær algebra
samt et annet notat om lineær algebra skrevet av John Haugan
Gjør oppgaver fra 1.1 og 1.2
i boken til Lay

Oblig1   LF
Uke 4
25/01 - 29/01
  Matriseoperasjoner og inversmatirser
Mer om inversmatirser
2.1: 1-7,9,12 og 38-40
2.2: 1-5, 14-19
Uke 5
01/02 - 05/02
 
Determinanter og radoperasjoner
Rekursiv definisjon av determinanter
3.1: 1-4, 9-15
3.2: 5-10,15-26, 33-36, 39
3.3: 7-10, 18
Oblig 2   LF145   LF23   (rettet) LF3c
m-filer: oppg.4
Uke 6
08/02 - 12/02
 9.1-2
Eksempler
Lineære transformasjoner
Vektorrom
Eksempler
Geogebra: Minste kvadraters metode
Matlab: Halveringsmetoden (enkel)
1.8: 1,2,8,9,17
1.9: 1-10, 16
2.8: 7-9, 13
2.9: 17,18

Midtveisevaluering onsdag 10.02.
Uke 7
15/02 - 19/02
Lorentzen
2.5 og 2.6
Kontinuitet og halveringsmetoden
Ekstremalverdisetningen    Skript fra forelesning
Forkursnotater om kontinuitet og grenser
Matlab: Halveringsmetoden 

MatLab: Notat om numerisk derivasjon
2.5: 2-6, 8
2.6: 2-4, 7, 8, 10

Oblig 3   LF
Uke 8
22/02 - 26/02
 
Studieuke

Øvingstimer som vanlig. 

MatLab:  øvingstime

Uke 9
29/02 - 04/03
Lorentzen
kap 2 og 3
Derivasjon
Anvendelser av derivasjon
Newtons metode
Geogebra: Tangent og sekant
MatLab: while-løkker, Newtons metode
(Kontinuasjonseksamen M1000  3. mars)
2.2: 3, 4ab, 7abc, 11, 16
2.3: 1,4-7, 12, 16, 28, 34
2.4: 3-5, 12, 13, 24
Uke 10
07/03 - 11/03
kap. 5
Det bestemte integralet
Fundamentalteoremet og numerisk integrasjon

3.1: 1a-c, 2, 3, 5, 7 3.2: 1-3, 5, 6 3.3: 1a-c, 3, 4, 11, 12  3.4: 2, 3, 4, 9

Oblig 4   LF   rot.m  
Uke 11
14/03 - 18/03
kap. 6 Antideriverte
Anvendelser av integrasjon
(areal, volum, buelengde)
Repetisjonsøving 18.03.
5.1: 1, 2, 7
5.2: 1, 3, 4 5.3: 1a-d, 3a-e, 5a-d, 6, 13
5.4: 1, 2, 3, 6
5.5: 1a-c, 4, 7, 10
Uke 12
21/03 - 25/03

Påskeferie

Ingen forelesninger eller øvinger.

Uke 13
28/03 - 01/04
 4.5 2. Påskedag mandag 28.03 utgår.

Delbrøkoppspalting

4.4: 2, 4, 5, 11, 12
6.1: 1, 2, 6, 15
6.2: 1, 2, 5

Uke 14
04/04 - 08/04
41-4.8 Differensiallikninger
Retningsfelt og Eulers metode

4.4: 7, 8
4.5:1ab, 2abc, 3abd,5
4.1: 1abc, 2abc, 3, 4
4.2: 3, 4, 5, 6

Uke 15
11/04 - 15/04
4.9 og 4.10
Andreordens inhomogene lineære differnsiallikninger
Anvendelser
4.6: 2, 3a-c, 4
4.7: 2, 3, 4, 7, 9
4.8: 1, 3, 4, 8
Oblig 5     LF
matlab Eulerm
Simpson og trapes
Uke 16
18/04 - 22/04
 7.4
Taylor-polynomer
Restledd
Geogebra: Taylorpolynomer
Geogebra: Resonanse    Utregningene benyttet
Geogebra: Harmonisk svingning
4.9: 1, 2, 3, 11,12 4.10: 1, 2, 3a-c, 4, 6, 7 3.5: 9, 10, 12
7.4: 4, 6, 7
Uke 17
25/04 - 29/04

Repetisjon 1
Repetisjon 2Sluttevaluering av kurset onsdag 27.04.
Uke 18
02/05 - 06/05

Repetisjon 3
Repetisjon 4

6. mai er siste undervisningsdag.

Oblig 6 (frist fredag 06.05 kl 14)
LF
Uke 19
09/05 - 13/05
Repetisjon Øvinger:
Onsdag 8:30-12:15  PI243
Torsdag 8:30-10:15  PI248 og 12:30-14:15  PI243

Uke 20
16/05 - 20/05

Repetisjon torsdag 19. mai. 


Uke 21
23/05 - 27/05

Eksamen mai 2016   LF
Kontinuasjonseksamen blir 12. august.


Uke 22
30/05 - 03/06
Følgende formelsamling deles ut på eksamen.

Gamle eksamensoppgaver: (Matlab er med fra 2013. Egenvektorer og egenverdier er ikke pensum.)

desember 2016   LF
august 2016   LF
Eksamen mai 2016   LF   (En liste med utvalgte feil hentet fra eksamensbesvarelsene.)
eksamen februar 2016   LF
Eksamen desember 2015   LF  (En liste med utvalgte feil hentet fra eksamensbesvarelsene.)
august 2015   LF
Eksamen mai 2015   LF   (En liste med utvalgte feil hentet fra eksamensbesvarelsene.)
februar 2015 LF   (Løsningen til 5b) har galt fortegn i LF.)
Eksamen desember 2014   LF
august 2014   LF
Eksamen mai 2014   LF
februar 2014   LF  (Det er en feil i oppg. 2a). I LF til 2b) skal det være: g er avtagende, ikke økende.)
Eksamen desember 2013   LF
august 2013   LF
Eksamen juni 2013   LF
oktober 2012   LF
august 2012   LF
Eksamen juni 2012   LF
Eksamen november 2011   LF
august 2011   LF
Eksamen juni 2011   LF
august 2010   LF
Eksamen juni 2010   LF

Gamle eksamensoppgaver i Matte 1000 finnes også
her1 og her2.   Kalkulator er tillatt på eksamen.

Spørsmål? Kontakt halvard.fausk@hioa.no og Leiv.Oyehaug@hioa.no

Valid HTML 4.01 Transitional