Matematikk 1000 for Elektro  Kjemi  Maskin 

Timeplaner: ELFE1000  KJFE1000  MAFE1000
Emnebeskrivelse M1000     StudentWeb
Notater fra oppfriskningskurset ved hioa 3-7. august.
Nettside til repetisjonskurset til Jan Kleppe fredager 12:30-14:15 i  P35-PH322.
Nettbasert repetisjonskurs: mattenøkkelen. (Foreleser er medforfatter.)

Nettside for kurset høsten 2016


Pensum:  (Begge bøkene har kommet i ny utgave i år)

Kalkulus med én og flere variabler, Lorentzen Hole og Lindstrøm (Kap 1-6 og A1) 

Linear algebra and its applications, Lay (Kap 1-3) 

Innleveringsoppgaver. Det blir 6 innlevering i kurset.  Innlvering mandager med to uker mellom hver oblig.

Matlab undervises av Sølve Selstøl onsdag 16:30-18:15 i P35-PH170 (frem til 21. oktober). Nettside til matlabkurset
Programmet Matlab er instalert på skolens datamaskiner. Instruksjon til instalasjon av Matlab på egne datamskiner.
En Matlab guide og enda en Matlab guide. Dere oppfordres også til å benytte geogebra (ikke pensum).

Linker til andre kurs eg har undervist.   M1000 våren 2015.

Undervisning høst 2015

Forbehold om endringer.
Uke: Lærebok: Forelesninger og oppgaver Ukeoppgaver:
Uke 33
13/08 og 14/08
Appendiks  A Komplekse tall
Appendiks A
1,4-6
Uke 34
17/08 - 21/08
 Kap. 1
Kompleks multiplikasjon
Eulers formel og n-røtter
Oblig 1   LF
(Skriv  gjerne inn for hand.  Hvis noen ønsker LaTeX koden til oppgavefilen kan dere be om å få den. Unngå å skrive inn i word.) Besvarelsene skal leveres i skapene på balkongen i 3. etg.  (synlige fra PH-170).  Husk å skrive på navn , studentnummer, studielinje og klasse.
Appendiks A
2,3,7-10
(11-17)
Uke 35
24/08 - 28/08
 Lay 1.1-1.5 Linære likningssystem
Matriser og radoperasjoner
Et eksempel fra forelesningen.
Notat om lineær algebra
Gjør oppgaver fra 1.1 og 1.2
Uke 36
31/08 - 04/09
 Lay 2.1-2.3  Matriseoperasjoner og inversmatirser
Mer om inversmatirser
Oblig 2     LF1-2 oppg 2c (korrigert) LF3-5
m-filer: opg.3   opg.4   opg.3 LF
2.1: 1-7,9,12 og 38-40
2.2: 1-5, 14-19
Uke 37
07/09 - 11/09
 Lay 3.1-3
Determinanter
Kramers regel
3.1: 1-4, 9-15
3.2: 5-10,5-26, 33-36, 39
3.3: 7-10, 18
Uke 38
14/09 - 18/09
 Lay 1.8-1.9
 Lay 2.8-2.9
(6.5)
Lineære transformasjoner
Undervektorrom
Geogebra: Minste kvadraters metode
Oblig 3     LF
m-filer: opg.8
1.8: 1,2,8,9,17
1.9: 1-10, 16
2.8: 7-9, 13
2.9: 17,18
Uke 39
21/09 - 25/09
2.5-2.6 Kontinuitet og Skjæringssetningen
Ekstremalverdisetningen
Halveringsmetoden implementert i matlab:
mp.m (fra forelseningen)
midtpunkt.m (en versjon med mer funksjonalitet)
Derivasjonseksempler
Midtveisevaluering
2.5: 2-6, 8
2.6: 2-4, 7, 8, 10
Uke 40
28/09 - 02/10
2.1-2.4
3.1-3.4

Derivasjon
Newtons metode
Geogebra: Tangenter   Newtons metode
Oblig 4    LF
m-filer: opg.9 rot ezrot
De som har bruk for en mer detaljert gjennomgang samt mer eksempler kan lese notatene fra forkurs våren 2013.
Oppgaver etter behov.
Uke 41
05/10 - 09/10
5.1
5.4
5.5
Bestemte integral
Odde og jevne funksjoner
Fundamentalteoremet
5.1: 1,7-12
5.3: 1, 2, 8, 13, 16, 25, 31
Uke 42
12/10 - 16/10
5.3
4.3-4.5
Anvendelser av integrasjon
Substitusjon og delvis integrasjon
Oblig 5   LF
Ekstra integrasjonsoppgaver (Disse er vanskelige)
5.4: 1, 3, 11-13
4.3-4.5: Etter behov.
6.1: 5, 6, 13, 15, 18
6.2: 2, 3, 5, 15, 16.
Uke 43
19/10 - 23/10
4.5
4.1-4.2
4.6
Delbrøksoppspalting
m-fil: Simpson
Simpsons metode og Differensiallikninger
Eulers metode
matlab: Euler    Euler2 (Tegner retningsfelt)
4.5 Etter behov

5.4: 1, 3, 11-13
Uke 44
26/10 - 31/10
4.7
4.8
Separable differensiallikninger
Første ordens lineære differensiallikninger
Geogebra Hengende kjede
Oblig 6   LF 
4.6: 3,6 (a,b),9
4.7: 1-8 (alle?)
4.8: 1, 3, 4, 8, 11, 12
Uke 45
02/11 - 06/11
 4.9-4.10 Andre ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter:
homogene     inhomogene
Geogebra: Resonanse    Utregningene benyttet
Geogebra: Harmonisk svingning
Elektro eksempler
4.8: 1,3,7,8, 16
4.9: 1-8
Uke 46
09/11 - 13/11
 3.5 Taylor polynomer
Geogebra: Taylorpolynomer
Restledd og Taylorpolynomer
Sluttevaluering av kurset
3.5: 2-5, 7-10, 14-16, 20-22.
Uke 47
16/11 - 20/11
 
Mandag 16. November er siste undervisningsdag.
Ingen undervisning torsdag 19.11
Siste repetisjonsøving fredag 20.11

Uke 48
23/11 - 27/11
 
Studieuke.
Notater fra repetisjonsøving mandag
Notater fra repetisjonsøving torsdag

Uke 49
30/11 - 04/12
  Strukprosent:
Elektro: 26%  Maskin: 35%  
Kjemi:50%
Her er en liste med noen utvalge feil som er blitt gjort i besvarelsene. 

Uke 50
07/12 - 11/12
Godkjente kalkulatorer som kan benyttes på eksamen.
Formelsamling som  deles ut på eksamen.

Gamle eksamensoppgaver: (Matlab er med fra 2013.  Egenvektorer og egenverdier er ikke pensum.)

desember 2015   LF
august 2015   LF 
Eksamen mai 2015   LF 
februar 2015   LF   (Løsningen til 5b) har galt fortegn i LF.)
Eksamen desember 2014   LF
august 2014   LF
Eksamen mai 2014   LF
februar 2014   LF  (Det er en feil i oppg. 2a). I LF til 2b) skal det være: g er avtagende, ikke økende.)
Eksamen desember 2013   LF
august 2013   LF
Eksamen juni 2013   LF
oktober 2012   LF
august 2012   LF
Eksamen juni 2012   LF
Eksamen november 2011   LF
august 2011   LF
Eksamen juni 2011   LF
august 2010   LF
Eksamen juni 2010   LF

Gamle eksamensoppgaver i Matte 1000 finnes også
her1 og her2.

Spørsmål? Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Valid HTML 4.01 Transitional