Matematikk 1000 for Data og Elektro

Timeplaner DAFE1000 og ELFE1000
StudentWeb.

Nettside for kurset våren 2016

Nettside for kurset høsten 2015

Nettbasert repetisjonskurs: mattenøkkelen. (Foreleser er medforfatter.)

Godkjente kalkulatorer

Pensum:

Matematikk for ingeniørfag, Gulbrandsen, Kleppe, Kro og Vatne, Gyldendal 2013.

Kapittel 2, 4-7,  9 og 12.

Forelesningene, eventuelle tilleggsnotater samt MATLAB (data program).

Innleveringsoppgaver

Det blir 4 innlevering i kurset. Alle 4 må godkjennes for å kunne ta eksamen.
Oppgavene kan leveres til meg i en undervisningstime eller leveres i en boks utenfor mitt kontor PS229.

Programmet MatLab er instalert på skolens datamaskiner.
Instruksjon til instalasjon av MatLab på egne datamskiner. En Matlab guide og enda en Matlab guide.
Dere oppfordres også til å benytte geogebra (ikke pensum).

Linker til andre kurs eg har undervist.

Undervisning vår 2015

Forbehold om endringer.

Uke:
Lærebok:
Tema og informasjon Anbefalte ukeoppgaver fra boken:
Uke 2
05/01 - 09/01
 2
Komplekse tall 07.01
Eulers formel 08.01
Matlab oppgaver 1   LF
2.1.3, 6, 9-13
2.2.7, 8, 12-14, 16, 23, 26
2.3.2, 3, 7, 11, 14, 18-20
Uke 3
12/01 - 16/01
 4.1-3 og  5

Ekstremalverdisetningen
Grenser
Notater fra forkurs:
Grenser og kontinuitet   Asymptoter
Matlab oppgaver 2   LF
4.1.2
4.2.alle odde
4.3.3.6-10
4.5.alle
Oblig 1   LF
m-fil: halvering.
Uke 4
19/01 - 23/01
 4.4 og 6 Skjæringssetningen
Halveringsmetoden
Matlab oppgaver 3   LF
4.4.1-6
Uke 5
26/01 - 30/01
 5.1-4 Definisjon av den deriverte
Newtons metode
Geogebra: Tangenter , Taylor-polynom , Newtons metode
Noen notater:
Odde og jevne funksjoner
Taylor-polynomer
Matlab oppgaver 4   LF
5.1.1
5.2.1, 4
5.3.1-3, 6-9
5.4.1-5, 8-10, 14-17
8.6.1 (Taylor polynomer)
Uke 6
02/02 - 06/02
 5.5-10
Derivasjonsreglene
Middelverdisetningen
Optimalisering eksempel
Matlab oppgaver 5   LF
5.5.3-10, 13 (alle ved behov)
5.6.2-3, 6, 8. 
5.7.1-3, 13-18, 24 (flere oppg. ved behov)
5.8.1-5, 9-11, 13, 14
5.9.1, 2, 5, 6
Oblig 2   LF
Hint:  Oppg6 notatene fra uke7. Oppg16 Matlabøving 7. Forkursnotater: Oppg9   Oppg8
Uke 7
09/02 - 13/02
 9.1-2
Linære likningssystem og matriser
Matlab oppgaver 6   LF
9.1.1-9
9.2.1-8, 11
Uke 8
16/02 - 20/02

Studieuke
Matlab forelesning

Uke 9
23/02 - 27/02
 9.3
Determinanter
Determinanter og radoperasjoner
Matlab oppgaver 7   LF
9.3.1-4, 8-10, 13
Formelsamlingen
Uke 10
02/03 - 06/03
 9.4
Likningssystem på vektorform
Lineære transformasjoner
Matlab oppgaver 8   LF

9.4.1-8 (alle) (Det er feil i fasiten; matrisen i 9.4.2 del 2 skal ha element lik 2 øverst til venstre i stede for 1.)
Oblig 3   m-fil
LF1-3   LF4-13   m-fil
Uke 11
09/03 - 13/03
 9.5-6
Lineære transformasjoner
Eksempler
Geogebra: Minste kvadraters metode
9.5.1-5
Notat i lineær algebra (Andre forsøk. Gi gjerne tilbakemelding.)
Uke 12
16/03 - 20/03
 6.1-3 Ubestemte integral
Substitusjon
Ekstra utfordring
6.2 (alle)
6.3.1-21 (Det er feil i fasiten)
Uke 13
23/03 - 27/03
 7.1-2
 7.7
Riemann summer og Fundamentalteoremet
Numerisk integrasjon
Matlab: trapesmetoden
7.1.1, 3-5
7.2.1-4
7.7.1, 2, 5, 9
Uke 14
30/03 - 03/04
  Påskeferie

Uke 15
06/04 - 10/04
 7.3-6 Buelengde, Areal og Volum
Matlab: Simpsons metode
7.3.1-7
7.4.2, 3
7.5.1-4
7.6.1, 2, 5, 6
Oblig 4   LF
Uke 16
13/04 - 17/04
 12.1-3
Differensiallikninger
Eulers metode og separable diff. likninger

Matlab: Eulers metode
12.1 alle
12.2.1-2
12.3 alle
Uke 17
20/04 - 24/04
 12.4-5
Lineære differensiallikninger
Første ordens differensiallikninger
Geogebra: Resonanse Utregningene benyttet
12.4.1, 3-7
12.5.1-3, 5, 7
Gjør gjerne eksamensoppgaver fra E4 side 240-41. 
Uke 18
27/04 - 01/05
 12.6 Noen eksempler
Ingen øving fredag 1. mai.
12.6.1, 3, 4, 7-11, 14, 15
Uke 19
04/05 - 08/05
Repetisjon


Uke 20
11/05 - 15/05

Studieuke. 
Det er øvingstimer
tirsdag 10:30-12:15 (PI248)
onsdag 14:30-16:15 (PI243)

Uke 21
18/05 - 22/05

Kontortid onsdag 9-12 (samt tirsdag 9-12 hvis det passer bedre. Dei timene er primært for bygg-linjen)
Eksamen fredag 22. mai.

Uke 22
25/05 - 29/05Uke 23
01/06 - 05/06
Følgende formelsamling deles ut på eksamen.

Gamle eksamensoppgaver: (Matlab er med fra 2013.)

mai 2015   LF (Ny versjon)

februar 2015   LF   (Løsningen til 5b) har galt fortegn i LF.)
Eksamen desember 2014   LF
august 2014   LF
Eksamen mai 2014   LF
februar 2014   LF  (Det er en feil i oppg. 2a). I LF til 2b) skal det være: g er avtagende, ikke økende.)
Eksamen desember 2013   LF
august 2013   LF
Eksamen juni 2013   LF
oktober 2012   LF
august 2012   LF
Eksamen juni 2012   LF
Eksamen november 2011   LF
august 2011   LF
Eksamen juni 2011   LF
august 2010   LF
Eksamen juni 2010   LF

Gamle eksamensoppgaver i Matte 1000 finnes også
her1 og her2.   Kalkulator er tillatt på eksamen.

Spørsmål? Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Valid HTML 4.01 Transitional