Matematikk 2000 for Bygg

Timeplaner
StudentWeb.

Notater fra eksamensforberedelse mandag 2. juni i PH330

Eksamen vår 2014
Løsningsforslag

Pensum:

Lorenzen, Hole, Lindstrøm: Kalkulus Universitetsforlaget. Kapittel 7.1-7.9 og 10.1-10.8.

Lay: Linear algebra and its applications, Pearson Education.  Kapittel 2.1, 3.1-3.3, 5.1-5.3 og 5.7.

Forelesningene samt eventuelle tilleggsnotater.

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres til meg i en undervisningstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229.

Minst 3 innleveringer må godkjennes.

Gamle eksamensoppgaver: (Pensumet er annerledes i år!)

Eksamen 6. august 2014   LF
Eksamen 6. juni 2014   LF
Kontinuasjonseksamen Høst 2013
Eksamen Høst 2013 (2-5)
Kontinuasjonseksamen Høst 2012 (2-4) LF
Eksamen Høst 2012 (2-4)
Kontinuasjonseksamen Høst 2011 (2-4) LF
Eksamen Høst 2011 (2-4)
Kontinuasjonseksamen Høst 2010 (2-3)
Eksamen Høst 2010 (2,3,5)
Kontinuasjonseksamen Høst 2009 (3-5)
Eksamen Høst 2009 (3-5)

Se også gamle eksamensoppgaver i Matte 1000 for oppgaver i lineær algebra.
Dere kan finnes slike oppgaver  her1 og her2.

Programmet MatLab er instalert på skolens datamaskiner.
Instruksjon og mer instruksjon til instalasjon av MatLab på egne datamskiner.
MatLab guide.

Linker til andre kurs eg har undervist.

Hjemmesiden til kurset høsten 2012.  

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen.

Undervisning vår 2014

Uke:
Lærebok:
Tema og informasjon Ukeoppgaver:
Uke 2
06/01 - 10/01
Lorentzen
7.1-2
Følger og rekker
Oppgavehjelp
7.1: 2-11
7.2: 1-7 13, 18, 20, 21
Uke 3
13/01 - 17/01
7.3-4
Taylorrekker
Potensrekker
7.3: Alle
7.4: Alle
Uke 4
20/01 - 24/01
7.5 Anvendelser av Taylor rekker
Eksempler og mer eksempler på bruk av potensrekker
Obligatorisk innlevering 1. LF
7.5: 1-8
Uke 5
27/01 - 31/01
7.6-7 Konvergenstester
Mer om konvergenstester
7.6: 2-9, 11-14
7.7: 1,2,4,5,8.
Uke 6
03/02 - 7/02
7.8-9
Absolutt konvergens
Konvergens av potensrekker
7.8: 1-3
7.9: 1-2
Uke 7
10/02 - 14/02
10.1-2
Funksjoner av flere variabler
Grenser Del 1

Del 2
10.1: 1-4, 7, 13
10.2: 1-4, 6
Uke 8
17/02 - 21/02
Studieuke
Ingen undervisning

Uke 9
24/02 - 28/02
10.3-10.4
Partielle derivert
Gradient vektor
10.3: 1, 3, 5, 7, 9
10.4: Alle
Uke 10
03/03 - 07/03
10.5
Kjerneregel og Retningsderivert 1
Obligatorisk innlevering 2. LF
m-filer: oppg7 oppg8
10:5 1, 2, 4, 6-8,
10, 11, 15
Uke 11
10/03 - 14/03
10.6-10.7
Normalvektorer
Lokale ekstremalverdier
10.6: 3-6
10.7:  1-3, 5
Uke 12
17/03 - 21/03
10.8 Ekstremalverdier 10.8: 1-3, 7, 10-14
Uke 13
24/03 - 28/03
Lay
2.1
3.1
Matriseoperasjoner
Determinanter
Uke 14
31/03 - 04/04
3.2
5.1- 5.3
Eigenvektorer og eigenverdier
Diagonalisering
Obligatorisk innlevering 3. Tex-fil LF
M-filer: oppg.4  Hint  
oppg.2   oppg.5   oppg.6   oppg.8  
5.1: 17-30
5.2: 5-17, 21-22
5.3: 1-33
Uke 15
07/04 - 11/04
3.3
5.3 og 5.7
Diagonalisering og Fibonacci tall
Determinanter
System av lineære differensiallikninger
5.7: 1-12, 17
Uke 16
14/04 - 18/04

Påske
Uke 17
21/04 - 25/04

Hjelp med oblig 3
Fourier rekker
M-filer: Taylor polynom til sin
En Fourier rekke

Uke 18
28/04 - 02/05
Fourier rekker
Ingen undervisning torsdag 1. mai.

Uke 19
05/05 - 09/05

Prøveeksamen (i forelesningstimen) LF
RETTELSE: 4b) Begge punktene skal være (-1,1). Gjennomgang i øvingstimen.
Vi gikk gjennom eksamen høst 2012 i forelesningstimen torsdag.

Uke 20
12/05 - 16/05

Studieuke
Ingen forelesning eller øving.


Uke 21
19/05 - 23/05Uke 22
26/05 - 30/05


Uke 23
02/06 - 06/06

Eksamen 6. juni 2014
Løsningsforslag


Spørsmål? Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Valid HTML 4.01 Transitional