Fysikk FO152A høsten 2010

Forelesning og oppgaveregning

Foreleser: Halvar Fausk, Kontor PS229

Mandag 12:30-14:15 Rom P35-PI254

Mandag 14:30-16:15 Rom P35-PI246

Eksamen

Eksamensdato 10. desember 2010. Eksamen er skriftlig og varer i 3 timer.
Til eksamen er det tillatt med kalkulator som ikke kommuniserer trådløst samt alle trykte og skrevne hjelpemidler.
Her er eksamen 2010 og løsningsforslag til eksamenen 2010. Karakterfordelingen er som følger: 6A, 7B, 15C, 9D, 8E, 7F.

Kurset er på 5 studiepoeng.
Pensum: Forelesningsnotatene, kompendiet "Datafysikk, utvalgte kapitler om strøm i faste stoffer" samt et hefte i varmelære.
Kompendiet deles ut. Forelesningsnotatene blir lag ut som pdf filer i ukeplanen nedenfor.

Tre av tre obliger i kurset må vere godkjent.

Ukeplan

Uke:
Hefte:
Tema:
Info:
Ukeoppgaver:
Uke 34
23/08 - 27/08


Elektrisk strøm og elektrisk spenning. Ohms lov.

Gjør oppgavene som er understreket.
Uke 35
30/08 - 4/09

Elektriske kretser. Kirchhoffs lover.
Gjør oppgavene som er understreket.
Det er oppgavene 9.24, 9.26, 9.29, 9.30, 9.32, 9.40, 9.44 i heftet.
Uke 36
6/09 - 10/09

Dioder i kretser og diodelikningen. Obligatorisk innlevering 1.
Oppgaver P10.7 og P10.10 i kompendiet.
Uke 37
13/09 - 17/09
Oppgaveregning og demonstrasjoner
Uke 38
20/09 - 24/09

Halvlederfysikk, dioder og transistorer Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 1.
Den hadde frist 20.09 klokka 12:30.
Eksamensppgavene 2 og 3 fra mai 2006 (bakerst i kompendiet).
Uke 39
27/09 - 1/10

Logiske porter. Implementering av logiske porter.
Eksamensoppgave 4 fra mai 2002 (Anta R2/R1 >10), nr 1 fra mai 2003 og nr 1 og 2 fra juni 2006 (bakerst i kompendiet). Konstruer NOR porter ved å bruke a) motstand transistor logikk b) CMOS logikk.
Uke 40
4/10 - 8/10

Forsterkerkretser med transistorer.
Obligatorisk innlevering 2. Opgavene P13.6, 7, 13 og P13.43 fra kompendiet. Hvis dere ønsker kan dere også se på oppgavene 9-14 fra "kapittel 7" i kompendiet.
Uke 41
11/10 - 15/10
Oppgaveregning.
Eksamensoppgave nr 3 fra mai 2002, nr 3 fra august 2002, nr 3 fra august 2004, samt oppgave nr 2 og 4 fra juni 2005 (bakerst i kompendiet).
Uke 42
18/10 - 22/10

Varme, temperatur, varmeleding Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 2.
Fristen var 18.10.
Oppgaver
Uke 43
25/10 - 29/10

Konveksjon og varmestråling Obligatorisk innlevering 3.


Uke 44
1/11 - 5/11

Oppgaveregning Oppgaver (oblig 4 fra 2009). Første oppgave om varmekapasitet er ikke eksamensrelevant. Her er et løsningsforslag.
Uke 45
8/11 - 12/11

Oppgaveregning. Her er kontinuasjonseksamen fra tidligere i år. En rask gjennomgang av kontinuasjonseksamenen. Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 3.
Den hadde frist 8.11.

Uke 46
15/11 - 19/11

Eksamensoppgave fra 2009
Løsningsforslag til eksamensoppgave fra 2009
Uke 47
22/11 - 26/11
 

Studieuke
Ingen forelesning eller øvinger.
Uke 48
29/11 - 3/12
 
Mulighet til å stille spørsmål.

Prøveeksamen fra 2009: oppgaver med løsningsforslag.

Eksamensoppgaver til og med 2008 er bakerst i kompendiet "Datafysikk".

Her er noen linker. (Dette er ikke pensum.) En nedlastbar bok om OpAmper og en innføring i Forsterkere