Fysikk FO340E vår 2009

Forelesning

Mandag 14:30-16:15 Rom P35-PH330 Auditorium 3

Onsdag 14:30-16:15 Rom P35-PH330 Auditorium 3

Oppgaveregning

Torsdag 14:30-16:15 Rom P35-PI257 Klasserom

Fredag 12:30-14:15 Rom P35-PI551 Klasserom

Pensum

Mekanikk: Hallseth-Haugan-Hjelmen-Isnes, NKI forlaget: Klassisk mekanikk. Fysikk for ingeniører  (1995))  Kapittel 1--6.

To hefter i varmelære og elektrodynamikk. Fasit til noen av oppgavene i Varmelæren.


Eksamen

Eksamensdatoen er 4. juni 2009.
Eksamen er på 5 timer.
Formelark som er vedlagt eksamen.
Det blir også vedlagt samme ark med fysiske konstanter som ved tidligere eksamener i faget.
Eksamen
Forslag til løsning av eksamen

Ukeplan

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Ukeoppgaver:
Uke 2
05/01 - 09/01
Kap.1

Posisjon, fart, akselerasjon,
endringsrate.


Oppg. 1,3,6,7,8,12,14
fra kap.1 side 66 og 67.
Uke 3
12/08 - 16/01
2.1--2.4
Vektorer i rommet, prikkprodukt og kryssprodukt.
Posisjon, fart og akselerasjon i rommet.
Notat for spesielt interesserte hvor det bevises at kryssproduktet er bilineært. Dette er ikke pensum og er vanskelig.
Regn kontrolloppgaver fra 2.2 og 2.3 etter behov. For eksempel 2.2: 5, 10 og 13. Kont. oppg. fra 2.4: 3, 5 og 7.
Uke 4
19/01 - 23/01
Kap. 2.5--2.8 (ikke 2.9)
Bevegelser med konstant akselerasjon. Sirkelbevegelser med varierende banefart. Dekomponering av akselerasjon i tangentialkomponent og normalkomponent.
Kont. oppg. fra 2.5: 1, 5, 6, 8. Kont. oppg. fra 2.6: 2, 3, 4. Kont.oppg. fra 2.7: 2 og 3. Kont. oppg. fra 2.8: 3 og 4.
Uke 5
26/01 - 30/01
3.1--3.4 Newtons lover Oppgaver (side 174-177) 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11, 3.13, 3.14, 3.17, 3.19, 3.22.
Uke 6
02/02 - 06/02
3.5 og 3.6
Massesenter
Uke 7
09/02 - 13/02
Kap. 4
Arbeid og energi  Obligatorisk innlevering 1
Frist utsatt til: Onsdag 11/02 kl 15.00 Løsningsforslag til Obligatorisk innlevering 1.
Oppgaver (side 228-229): 4.1, 4.2, 4.6, 4.9, 4.10, 4.12, 4.16.
Uke 8
16/02 - 20/02


Studieuke
Uke 9
23/02 - 27/02
Resten av Kap. 4 og Kap. 5 Effekt og noen eksempler. Kinematikk for rotasjonsbevegelser.
Oppgaver (side 261-262): 5.3, 5.5, 5.9, 5.12, 5.14
Uke 10
02/03 - 06/03
Kap. 6
Rotasjonsdynamikk
Kraftmoment
Oppgaver (side 336-340): 6.2, 6.7, 6.11, 6.14, 6.17, 6.24, 6.30, 6.31, 6.38.
Uke 11
09/03 - 13/03
Kap. 6
Spinn Obligatorisk innlevering 2
Frist: Fredag 13/03 kl 14.
Oppgave: 3.6, 4.2, 4.6, 5.12, 6.2, 6.17, 6.24 i boken.
Løsningsforslag til oblig 2.

Uke 12
16/03 - 20/03
Varmelære
Temperatur
Varmeledning
Gjør alle kontrolloppgavene (side 9, 14, 36, 39, 43). Oppgaver (side 16): 2, 7, 8, 10.
Uke 13
23/03 - 27/03
Varmelære
Konveksjon og varmestråling
Gjør kontrolloppgavene (side 45, 47, 53). Oppgaver (side 55): 1, 3, 7, 8.
Uke 14
30/03 - 03/04
Elektrisitet og magnetisme
Elektrostatikk
Elektriske felt
Obligatorisk innlevering 3
Frist: Fredag 03/04 kl 14
Eksamensoppgave 1. juni 2007 oppg. 1-3 (mekanikk). Oppgave fra varmelæreheftet: 8, 11, 12 (side 16) og 12, 18, 19 (side 56). Løsningsforslag til oblig 3.
Gjør kontrolloppgavene side 15-16 i Elektromagnetisme heftet.
Kontrolloppg. 1 og 2 side 20.
Kontrolloppg. 3, 13--16, 20, 21, 29, 30 side 45/46 og oppg. 5 og 6 side 51. Kontrolloppg. 4, 5, 7, 11 side 54.
Uke 15
06/04 - 10/04
 

Påskeferie

Uke 16
13/04 - 17/04
Elektrisitet og magnetisme Elektrisk Potensiale
Mandag: Ingen undervisning
(2. Påskedag)
Kontrolloppgaver side 92-93:
3 (finn feil i oppgaven, og rett fasitsvaret), 9, 15, 16, 18, 21, 24.
Uke 17
20/04 - 24/04
Elektrisitet og magnetisme
Fluks og Gauss sin lov
Magnetiske krefter
Kontrolloppgaver side 178-179: 5, 6, 9, 10, 12, 13, og oppgaver side 185-186: 5, 6, 9.
Uke 18
27/04 - 01/05
Elektrisitet og magnetisme
Ampers lov Magnetisk induksjon

Kontrolloppgaver 5.6: 4, 5, 8, 9. 5.9 og 6.2 alle oppgavene. 6.3: 4 og 5. 6.4: 2, 3, 4. 6.5 alle oppgavene.
Uke 19
04/05 - 08/05
Elektrisitet og magnetisme
Selvinduksjon Formelark (vedlagt eksamen) Obligatorisk innlevering 4
Frist: Fredag 08/05 kl 14.00 Løsningsforslag til oblig 4


Uke 20
11/05 - 15/05

Prøveksamen Deleksamen 1 Deleksamen 2
Løsningsforslag


Uke 21
18/05 - 22/05

Studieuke

Uke 22
25/05 - 29/05
Uke 23
01/06 - 05/06

Eksamen
4. juni


Hjemmeside for kurset i 2007

Eksamensoppgaver

En samling eksamensoppgaver.
Eksamensoppgavene juni 2007 og august 2007 . Løsningsforslag til eksamen juni 2007.
Eksamensoppgavene juni 2008 og august 2008 .
Eksamen 4. juni 2009 og Forslag til løsning av eksamen 4. juni 2009

Web-sider om fysikk

Wikipedia (engelsk), Wikipedia (norsk), Romteknologi.no