Forkurs matematikk 2012 - 2013

VÅRSEMESTERET høstsemesteret 

Undervisningen starter mandag 7. januar.

Fagplan
Timeplaner (Klikk på din klasse under "forkurs".)
StudentWeb.

Pensum: Sinus Matematikk forkurs av Oldervoll, Orskaug og Vaaje (Cappelen Damm).
Forelesningene.

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres til meg i en undervisningstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229.

Det blir 3 innleveringer i løpet av vårsemesteret. Det kreves at dere får godkjent 5 av totalt 7 innleveringer for å kunne gå opp til eksamen.

Gamle eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. Løsningsforslag.
Avsluttende eksamen mai 2008. Løsningsforslag.
Avsluttende eksamen juni 2009. Løsningsforslag.
Avsluttende eksamen juni 2010. Løsningsforslag.
Avsluttende eksamen juni 2011. Løsningsforslag.
Avsluttende eksamen juni 2012. Løsningsforslag.
Kontinuasjonseksamen 2012 . Løsningsforslag.
Kontinuasjonseksamen 2011 . Løsningsforslag.
Kontinuasjonseksamen 2010 . LF mangler.
Kontinuasjonseksamen 2009 . LF mangler.
Kontinuasjonseksamen 2008 . Løsningsforslag.
Kontinuasjonseksamen 2007 . Løsningsforslag.

Følgende formelsamling deles ut på eksamen.

Programmet geogebra kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist.     Forkurs vår 2012

Undervisning vår 2013

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Ukeoppgaver:
Uke 1
05/01 - 06/01Introduksjon til derivasjon og integrasjon


Uke 2
07/01 - 11/01
8.1 - 8.5
Geogebra: Tangenter Forelesningsnotater 7-8. jan.
Forelesningsnotater 10. jan.
 

Uke 3
14/01 - 18/01
8.6 - 8.7
9.1
 
Geogebra: En familie av polynomer
Forelesningsnotater 17. jan.

Uke 4
21/01 - 25/01
9.2 - 9.6  
Forelesningsnotater 24. jan.Uke 5
28/01 - 01/02
9.7-9.9
Forelesningsnotater 31. jan.


 
Uke 6
04/02 - 8/02

Optimalisering, Implisitt derivasjon,
Koblede hastigheter . To oppgaver
Test
Geogebra: En implisitt kurve
Notat med oppgaver:
Implisitt derivasjon  LF
Ingen undervisning eller øvinger
torsdag 7. februar.(Næringslivsdag)
Oppgaver i heftet:
implisitt derivasjon
Uke 7
11/02 - 15/02
10.3-10.6
10.8, 10.10

Geogebra: Harmonisk svingning
Geogebra: Sinus, Sum av bølger
Forelesningsnotater 14. feb.
Obligatorisk innlevering 5.   LF
Innleveringsfrist tirsdag 5.02 kl 14:30.
Utsatt til mandag 11.02 kl 12:30.

Uke 8
18/02 - 22/02

Studieuke.  Ingen forelesning, men
regneøvinger som vanlig.
Obligatorisk innlevering 6.

Uke 9
25/02 - 01/03
10.1-10.2
10.7, 10.9
11
Funksjonsdrøfting, harmoniske svingninger
Trigonometriske ulikheter.
Geogebra: Hva er lengste stokk
som passerer rundt et hjørne?
Her er forklaring.
Forelesningsnotater 28. feb.
Uke 10
04/03 - 08/03
11.1 - 11.9
Odde og jevne funksjoner
Geogebra: Hengende kjede
Kromatisk skala
Forelesningsnotater 07. mars.
En bok om forholdet mellom
musikk og matematikk: Ikke pensum.
Drill derivasjon  LF

Uke 11
11/03 - 15/03
18.1-18.8
 
Geogebra: Binomialfordelingen
Kapittel 18.
Obligatorisk innlevering 6. LF

Uke 12
18/03 - 22/03
15.1 - 15.5 Geogebra: Summen av to sinusbølger
Forelesningsnotater 21. mars.
Obligatorisk innlevering 7.

Uke 13
25/03 - 29/03


Påskeferie
Ingen undervisning.

Uke 14
01/04 - 05/04
15.6-15.8
Ingen undervisning mandag 1.april.
Forelesningsnotater 04. april.

Uke 15
08/04 - 12/04
15.9
16.1-16.2
Fundamentalteoremet
Geogebra: 1 , 2 , 3
Forelesningsnotater 11. april.
Uke 16
15/04 - 19/04
16.3-16.4
Forelesningsnotater 18. april.
Obligatorisk innlevering 7.
Løsningsforslag LF

Uke 17
22/04 - 26/04
16.5-16.7
Forelesningsnotater 25. april.
Integrasjonsoppgaver
Litt vanskeligere integrasjonsoppgaver

Uke 18
29/04 - 03/05
16.8 - 16.9
Forelesningsnotater 2. mai.
Fall med luftmotstand.
Torricellis lov.
Drill diff-likning   LF
Frivillig oblig 8. Skal ikke leveres

Uke 19
06/05 - 10/05

Vi kommenterer tidligere eksamener
og repeterer utvalgte emner.
Eksamenene gjennomgås i rekkefølgen
2012-2011-2010-2009.
Det forutsettes at dere har regnet
gjennom eksamenen før gjennomgangen.
Ingen undervisning  torsdag 9. mai.
Informasjon om eksamenen gis mandag.
Ingen øvingstimer fredag 10.mail.

Uke 20
13/05 - 17/05


Ingen undervisning 17.mai.
Øving: tirsdag 14:30 og torsdag 8:30 i ?.
De andre øvingstimene utgår.
Repetisjon torsdag: PH330/322?

Uke 21
20/05 - 24/05


Øving: tirsdag 14:30 i PI246 (torsdag går ut).

Uke 22
27/05 - 31/05

Prøveeksamen fra 2009.  LF Øving: tirsdag og torsdag 14:30 i PI246.

Uke 23
03/06 - 07/06

Eksamen 3.juni.   LF
Figur til Oppgave 5d)
Differensiallikninger 16.8 og 16.9 er
pensum.


Spørsmål? Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Valid HTML 4.01 Transitional