Forkurs matematikk 2012 - 2013

HØSTSEMESTERET vårsemesteret

Fagplan Semesterplan
Timeplaner (Klikk på din klasse under "forkurs".)
StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus Matematikk forkurs av Oldervoll, Orskaug og Vaaje.

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229.

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen.
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle eksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2008. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2010. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2011. ( Løsningsforslag. )

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag.)

Kontinuasjonseksamen 2011 . ( Løsningsforslag. )
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Følgende formelsamling deles ut på eksamen.

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist. Forkurs vår 2012 og høst 2011

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Undervisningsplan Høsten 2012

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Ukeoppgaver:
Uke 33
13/08 - 17/08
1.1-1.4

Tall
Brøk
Her er et notat som omhandler tall ikke pensum
Uke 34
20/08 - 24/08
1.5-1.9
Kap. 2
Potenser, røtter
Algebra

Uke 35
27/08 - 31/08
Kap. 3

Likninger, ulikheter
Rette linjer
Innlevering 1.
Geogebra: Linjer

Uke 36
03/09 - 07/09
Kap. 4

Funksjoner
Andregradsformelen
Nullpunkt, faktorisering
Geogebra: Andregradspolynom
Uke 37
10/09 - 14/09
Kap 5.

Polynomdivisjon
Faktorisering av polynomer
Rasjonale og irrasjonale likninger

Uke 38
17/09 - 21/09
Kap 6.

Sinus og kosinus
Absolutt vinkelmål
Innlevering 1.
Frist torsdag 20.09. kl 14:30.
Løsningsforslag

Uke 39
24/09 - 28/09
Kap. 7

Trigonometri
Sinussetningen og kosinussetningen
Addisjonsformlene
Innlevering 2. ( LaTeX-fil )
Uke 40
01/10 - 05/10
Studieuke
Ingen undervisning

Uke 41
08/10 - 12/10
Kap. 12

Vektorer 12.1-12.3
12.4-12.5
12.6-12.9

Uke 42
15/10 - 19/10
Kap. 13

Vektorer
Petroleumsdag 18. oktober.
Ingen undervisning.

Uke 43
22/10 - 26/10
14.1-14.4

Skalarproduktet

Innlevering 2 LF
Frist torsdag 25.10. kl 14:30.

Uke 44
29/10 - 02/11
14.5-14.8

Vektorproduktet
Notater fra Høsten 2011.
Innlevering 3 (LaTeX )
Uke 45
05/11 - 09/11
17.1-17.6

Tallfølger
Aritmetiske rekker
Geometriske rekker
Forelesningsnotater 5. nov.
Forelesningsnotater 6. nov.
Forelesningsnotater 8. nov.

Uke 46
12/11 - 16/11
17.6-17.8

Uendelige rekker
Prøveeksamen 15. november
Kommentarer
Forelesningsnotater 12. nov.
Forelesningsnotater 13. nov.
Innlevering 3 LF
Frist torsdag 15.11. kl 14:30.

Uke 47
19/11 - 23/11


Øvingstimer onsdag 8:30-14:15 (rom 246,248,246),
torsdag og fredag 8:30-10:15 (243,556).
Dere kan også gå på øvingstimene
til de andre klassene.
Studieuke
Ingen forelesning torsdag.

Uke 48
26/11 - 30/11


Øvingstimer onsdag 8:30-14:15 (rom 246,248,246),
torsdag og fredag 8:30-10:15 (243,556).
Dere kan også gå på øvingstimene
til de andre klassene.
Repetisjon/mulighet til å stille spørsmål
tirsdag 27.11 10:30-12:15.

Uke 49
03/12 - 07/12


Mandag 3. desember 
Obligatorisk oppgave 4
Løsningsforslag
Eksamen blir i rommene 243, 246
og 248.
Ta med kalkulator.

Uke 50
10/12 - 14/12


Valid HTML 4.01 Transitional