Forkurs matematikk 2011 - 2012

HØSTSEMESTERET vårsemesteret

Fagplan
 
Timeplaner (Klikk på din klasse under "forkurs"!) Det er felles forelesninger mandag, tirsdag og torsdag for alle de tre klassene, og hver klasse har i tillegg to dobbelttimer regneøvelse i uka hvor vi jobber med oppgavene som står i tabellen nedenfor. Noe av forelesningstiden kan også brukes til oppgavegjennomgang.

Pensum

Sinus Matematikk forkurs av Oldervoll, Orskaug og Vaaje (Cappelen Damm).

Innleveringsoppgaver

Første innleveringsoppgave.

Andre innleveringsoppgave.

Tredje innleveringsoppgave. (LaTeX kode.)

Obligatorisk oppgave nummer fire: Oblig4 .
Øvingsoppgave til oblig 4 .

Oppgavene kan leveres til meg i en undervisningstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229 (jeg kommer til å sette en kasse utenfor som oppgavene kan legges i hvis jeg ikke er tilstede).

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen.
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre er hjemmeoppgaver dere får ca 14 dager på å løse.

Gamle eksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. Her er min gjennomgang av oppgave 1,3 og 4 torsdag 24. november.
Underveiseksamen desember 2008.
Underveiseksamen desember 2010.

Avsluttende eksamen juni 2009.
Kontinuasjonseksamen 2011 . Forslag til løsning av Kontinuasjonseksamen 2011 .
Følgende formelsamling deles ut på eksamen.

Forelesningsplan høsten 2011

Med forbehold om endringer. Planen blir oppdatert fortløpende.

Uke:
Dag:
Kapittel:
Tema:
Ukeoppgaver:
Merknader:
33 Torsdag
18/08
 
1.1
1.2
1.3
1.4
Tall
Regnerekkefølge
Brøk
Brudden brøk
Ingen regneøvelse
denne uka.
 
34 Mandag
22/08
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Potenser
Regneregler for potenser
Tall på standardform
Kvadratrøtter og røtter av høyere orden
Potenser med brøk som eksponent
1.10 - 1.17
1.20 - 1.21
1.30 - 1.36
1.40 - 1.41
 
Tirsdag
23/08
2.1
2.2
2.3
Bokstavregning og parenteser
Kvadratsetningene
Faktorisering
Torsdag
25/08
3.1
4.3
4.4
Likninger
Andregradslikninger med to ledd
Andregradsformelen
35 Mandag
29/08
2.5
2.6
4.7
Fullstendige kvadrater
Metoden med fullstendige kvadrater
Nullpunkter og faktorisering
1.50 - 1.54
1.60 - 1.64
1.70 - 1.75
1.80 - 1.87
1.90 - 1.94
2.10 - 2.14
2.20 - 2.24
2.30 - 2.35
3.10 - 3.14
4.30 - 4.34
4.40 - 4.41
 
Tirsdag
30/08
6.1
6.2
6.3
6.4
Sinus til en vinkel
Mer om sinus
Cosinus til en vinkel
Tangens til en vinkel
Torsdag
01/09
2.4
3.3
3.4
Forkorting av rasjonale uttrykk
Ulikheter
Doble ulikheter
36 Mandag
05/09
3.2
3.5
3.6
3.7
Formler
Rette linjer
Å finne likningen for ei rett linje
Grafisk avlesning
2.40 - 2.43
2.50 - 2.52
2.60 - 2.63
3.30 - 3.35
3.40 - 3.42
4.70 - 4.72
6.10, 6.12 og 6.13
6.20 - 6.21
6.30 - 6.31
6.40 - 6.43
 
Tirsdag
06/09
3.8
3.9
4.6
Grafisk løsning av lineære likningssett
Innsettingsmetoden
Ikke-lineære likningssett
Torsdag
08/09
4.1
4.2
Funksjonsbegrepet
Nullpunkter, toppunkter og bunnpunkter
37 Mandag
12/09
4.8
5.1
Andregradsulikheter
Polynomdivisjon
3.20 - 3.25
3.50 - 3.58
3.60 - 3.67
3.70 -3.76
3.80 - 3.84
3.90 - 3.92
4.10 - 4.15
4.20 - 4.25
4.42 - 4.45
4.60 - 4.62
4.80 - 4.82
5.10 - 5.13
 
Tirsdag
13/09
4.5
5.2
5.3
5.4
Noen spesielle likninger
Resten ved en polynomdivisjon
Faktorisering av polynomer
Likninger og ulikheter av høyere grad
Torsdag
15/9
5.5 Forkorting av rasjonale uttrykk
38 Mandag
19/09
5.6
5.7
5.8
Rasjonale likninger
Rasjonale ulikheter
Irrasjonale likninger
4.50 - 4.53
5.20 - 5.24
5.30 - 5.33
5.40 - 5.43
5.50 - 5.55
5.60 - 5.62
5.70 - 5.75
5.80 - 5.81
6.50 - 6.56
6.60 - 6.64
6.70 - 6.74
Innlevering!
Frist 23/09!
Tirsdag
20/09
6.5
6.6
6.7
Prismer og sylindere
Pyramider, kjegler og kuler
Sentralvinkel og periferivinkel
Torsdag
22/09
6.8
6.9
Absolutt vinkelmål
Buelengder og sirkelsektorer
39 Mandag
26/09
7.1
7.2
Det utvidede vinkelbegrepet
Eksakte trigonometriske verdier
6.80 - 6.84
6.90 - 6.95
7.10, 7.12 og 7.13
7.20 - 7.22
7.30 - 7.35
7.40 - 7.46
Husk student-
evaluering av
undervisning!
Tirsdag
27/09
7.3
7.4
Trigonometriske likninger
Arealsetningen
Torsdag
29/09
7.5
7.6
Sinussetningen
Cosinussetningen
40 Mandag
03/10
  NB! Ingen forelesning! Ingen nye oppgaver
denne uka, men
lærer er tilstede
på regneøvelsene
som vanlig.
 
Tirsdag
04/10
  Repetisjon av kap. 1-7
Torsdag
06/10
  NB! Ingen forelesning!
41 Mandag
10/10
7.7
7.8
7.9
Noen formler i trigonometrien
Sum og differanse av vinkler
Doble vinkler
7.50 - 7.53
7.60 - 7.62
7.70 - 7.72
7.80 - 7.84
7.90 - 7.92
Innlevering!
NB! ny frist. Frist tirsdag 18. oktober i begynnelsen av forelesningen kl 10:30.
Tirsdag
11/10
12.1
12.2
12.3
Vektor og skalar
Sum av vektorer
Vektordifferanse
Forelesningsnotater.
Torsdag
13/10
12.4
12.5
Produkt av tall og vektor
Vektorer på koordinatform
Forelesningsnotater.
42 Mandag
17/10
12.6
12.7
12.8
12.9
Regning med vektorkoordinater
Vektoren mellom to punkter
Romkoordinater
Vektorkoordinater
Forelesningsnotater.
   
Eg kommer ikke til å oppgi anbefalte oppgaver.
Regn så mye oppgaver dere kan.
Husk at det ikkje er nødvendig å gjøre oppgavene i rekkefølgen som er i boken.
Eg anbefaler at dere primært regner på oppgaver fra det som gjennomgås til enhver tid, ikke på oppgaver fra forrige uke.
Prøv derfor å "ta igjen" hvis dere henger litt etter. Denne uken er det forholdsvis lite nytt vi skal gå igjennom. Så det er en fin mulighet til å hente seg inn.
Tirsdag
18/10
13.1
13.2
Absoluttverdien av en vektor i planet
Absoluttverdien av en vektor i rommet
Forelesningsnotater.
Torsdag
20/10
13.3
13.4
13.5
13.6
Parallelle vektorer i planet
Parallelle vektorer på koordinatform i planet
Parallelle vektorer i rommet
Determinanter
Forelesningsnotater.
43 Mandag
24/10
13.6
13.7
Determinanter
Rette linjer i planet
Forelesningsnotater.
  Ingen undervisning
onsdag 26/10 pga
petroleumsdagen.
Tirsdag
25/10
13.8
14.1
14.2
14.3
14.4
Rette linjer i rommet
Skalarproduktet
Regneregler for skalarproduktet
Koordinatformelen for skalarproduktet i planet
Koordinatformelen for skalarproduktet i rommet.
Forelesningsnotater.
Torsdag
27/10
Det blir mulighet til å stille spørsmål.
Det blir ikkje lagt ut forelesningsnotater.
44 Mandag
31/10
14.5 Vektorproduktet
Forelesningsnotater.
  Det er begynt å sirkulere en alternativ metode (huskeregel), til den som er i boka og som vi har brukt i forelesningene, for å regne ut 3x3 determminanter.
Øystein foretrekker denne metoden.
Her er en beskrivelse av metoder for å regne ut determinanter, samt litt forklaring til hvorfor koordinatformen til kryssproduktet er gitt som en determinant.
Dere står fritt til å bruke den fremgangsmåten som dere liker best.
Her er noen notater om magnetisme for de som ønsker å se mer eksempler: Ikke pensum.
Forelesningsnotatene fra uke 10 og 11 i samme kurs inneholder mer anvendelser av vektorprodukt (ikke pensum).
Her er et notat med et bevis (vanskelig) for koordinatformen til vektorproduktet: Ikke pensum.
Tirsdag
01/11
14.6 Trevektorproduktet
Forelesningsnotater.
Torsdag
03/11
14.7
14.8
Likningen for et plan
Parameterframstilling for et plan
Forelesningsnotater.
Resten av høsten kommer eg til å bruke tavle.
Det blir derfor ikkje lagt ut forelesningsnotater.
45 Mandag
07/11
17.1 Tallfølger   Innlevering!
Frist 11/11!
Tirsdag
08/11
17.2
17.3
Aritmetiske følger
Geometriske følger
Torsdag
10/11
17.4 Rekker
46 Mandag
14/11
17.5
17.6
Aritmetiske rekker
Geometriske rekker
   
Tirsdag
15/11
17.7
17.8
Uendelige rekker
Geometriske rekker med variable kvotienter
Torsdag
17/11
8.1
Grenseverdier
47 Mandag
21/11
8.2
8.3
Kontinuerlige funksjoner
Vertikale asymptoter
   
Tirsdag
22/11
8.4
8.5
Horisontale asymptoter
Skrå asymptoter
Torsdag
24/11
  Repetisjon

Fra og med uke 48 blir det ikke gjennomgått ny teori, men det kan bli noe undervisning i form av repetisjon og oppgavegjennomgang.

Prøve

Det blir en prøve på skolen mandag 5. desember fra kl 9:00 til 14:00. Prøven likner på en eksamen og varer i 5 timer. Dere skal være i klasserommene deres 43,46 og 48.
Formelsamlingen blir delt ut. Ta med kalkulator og niste.

Våren 2012

Forelesningsplan kommer senere. Merk at næringslivsdagen 16. februar er undervisningsfri. I periodene 20.02.2012 - 24.02.2012 (uke 8) og 14.05.2012 - 18.05.2012 (uke 20) er det ikke undervisning.

Ekstra oppgaver

For de som vil ha mer å øve seg på, ligger det noen gamle eksamensoppgaver og innleveringsoppgaver med løsningsforlsag her (noe av det er for tretermin, men pensum er omtrent det samme som for forkurs) og her.

Spørsmål? Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Valid HTML 4.01 Transitional