Forkurs matematikk 2011 - 2012

VÅRSEMESTERET høstsemesteret

Fagplan
Timeplaner (Klikk på din klasse under "forkurs".)
EKSAMENSOPPGAVEN
Eksamen fredag 1. juni. StudentWeb.

Pensum: Sinus Matematikk forkurs av Oldervoll, Orskaug og Vaaje (Cappelen Damm).
Forelesningene.

Innleveringsoppgaver

Første innleveringsoppgave.

Andre innleveringsoppgave.

Tredje innleveringsoppgave. (LaTeX kode.)

Obligatorisk oppgave nummer fire: Oblig4 .
Hvis dere fikk karakteren F har dere ikke fått godkjent obligen.

Øvingsoppgave til oblig 4 .

Oppgavene kan leveres til meg i en undervisningstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229.

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen.
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre er hjemmeoppgaver dere får ca 14 dager på å løse.

Gamle eksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007.
Underveiseksamen desember 2008.
Underveiseksamen desember 2010.

Avsluttende eksamen mai 2007.
Avsluttende eksamen mai 2008.
Avsluttende eksamen juni 2009.
Avsluttende eksamen juni 2010.
Avsluttende eksamen
juni 2011.
Kontinuasjonseksamen 2011 .
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 .
Kontinuasjonseksamen 2007 .

Følgende formelsamling deles ut på eksamen.

Programmet geogebra kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist.

Undervisningsplan vår 2012

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Ukeoppgaver:
Uke 1
05/01 - 06/01


Kommentarer til oblig 4
Introduksjon til derivasjon og integrasjon
Repetisjon av grenser
8.1-8.5

Uke 2
09/01 - 13/01
8.6 - 8.7
9.1
Veksthastighet,
derivasjon , regneregler
Geogebra: Tangenter


Uke 3
16/01 - 20/01
9.2 - 9.6 Funksjonsdrøfting og bruk av
derivasjon,
optimalisering fart og akselerasjon
Notat om funksjonsdrøfting
Geogebra: Eksempel fra øvingstimene


Uke 4
23/01 - 27/01
9.7-9.9
Kjerneregelen , produktregelen og
KvotientregelenUke 5
30/01 - 03/02
9.5
Optimalisering, implisitt derivasjon,
Koblede hastigheter
To oppgaver
Geogebra: En implisitt kurve
Notat med oppgaver:
Implisitt derivasjon
Oppgaver i heftet:
implisitt derivasjon
Uke 6
06/02 - 10/02
10.3 - 10.6, 10.8
Trigonometriske funksjoner,
Sinus og kosinus
Derivasjon av sinusfunksjonen
Derivasjon av kosinusfunksjonen
Geogebra: Sinus , Sum av bølger
En virtuell lærebok er nå gjort tilgjengelig.
Adresse: kunnskap.no

Uke 7
13/02 - 17/02
10.8-10.10 Funksjonsdrøfting, harmoniske svingninger
Trigonometriske ulikheter
Næringslivsdagen.
Ingen undervisning torsdag 16.februar.
Obligatorisk innlevering 5
Løsningsforslag til innlevering 5
(Dette er en av de innleverte besvarelsene!)

Uke 8
20/02 - 24/02


Studieuke
Uke 9
27/02 - 02/03
11.1 - 11.9 Eksponentialfunksjoner og
logaritmefunksjoner
Definisjon og Derivasjon
Eksempler på derivasjon
Gjør gjerne oppgavene i 1.11
samt 4.1, 4.2 og 4.3 på kunnskap.no

Uke 10
05/03 - 09/03
11.5 - 11.9
Eksponentialfunksjoner og
logaritmefunksjoner
Kurvedrøfting
Mer kurvedrøfting, Renter
Carbon-14 datering, derivasjon
Obligatorisk innlevering 6 (Oppg. 5 er valgfri)
Frist: Fredag 09/03 kl 14.00

Uke 11
12/03 - 16/03
18.1-18.8
Mengdelære, kombinatorikk og oppgaver
Sannsynlighet
Betinga sannsynlighet
Geogebra: Binomialfordelingen
Kapittel 18.

Uke 12
19/03 - 23/03

Odde og jevne funksjoner
Geogebra: Hengende kjede
Oppg. 1 og 2 fra Eksamen 2009
Oppg. 1 og 2 fra Eksamen 2011
Drill derivasjon
Løsningsforslag (Det inneholder feil.)

Uke 13
26/03 - 30/03
15.1 - 15.5 Ubestemte integraler
Lineær substitusjon
Bestemte Integral
Riemann Integrasjon
Obligatorisk innlevering 7
Løsningsforslag
Grafen i oppgave 4
Grafen i oppgave 5

Uke 14
02/04 - 06/04


Påskeferie
Ingen undervisning

Uke 15
09/04 - 13/04
15.6-15.7
Fundamentalteoremet i kalkulus
Mer bestemte integral
Ingen undervisning 2. påskedag, mandag 9.04.

Uke 16
16/04 - 20/04
16.1-16.3 Substitusjon
Delvis integrasjon
Bestemte integral


Uke 17
23/04 - 27/04
16.4
16.8-16.9
Delbrøksoppspaltning
Delbrøksoppspaltning, Torricellis lov
Separable diff.likninger
Integrasjonsoppgagaver
Litt vanskeligere integrasjonsoppgaver
Drill diff-likning (Løsningsforslag)

Uke 18
30/04 - 04/05
15.8-15-9
Volumberegning
Omdreiningslegemer
Nummerisk integrasjon,
Geogebra: 1 , 2 , 3
Ingen undervisning tirsdag 1.mai.
Oppgavesett nummer 8
Dette skal ikke leveres inn.

Uke 19
07/05 - 11/05
16.5 - 16.7


Gjennomgang av eksamen 2011 og 2010.
Notater fra gjennomgang av eksamen 2010.
Gjennomgang av tidligere
eksamensoppgaver i omvendt kronologisk
rekkefølge 2011-2010- etc.
Det forutsettes at dere har gjort oppgavene
før gjennomgangen.

Uke 20
14/05 - 18/05

Gjennomgang av eksamen 2009. Tirsdag 15. mai.
Ingen undervisning 14., 16. og 17.mai.
Regneøving Fredag 8:20-12:15 i rom PI243.

Uke 21
21/05 - 25/05


Regneøving Onsdag 11:30-15:15 i rom PI246/243.
Regneøving Fredag 8:20-12:15 i rom PI243.

Uke 22
28/05 - 01/06


Eksamen Fredag 1. juni.

Uke 23
04/06 - 08/06

Spørsmål? Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Valid HTML 4.01 Transitional