Forkurs matematikk 2018 - 2019

Timeplan etc.     StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl og Hals. 2016
Formelsamling: Aktiv formelsamling i matematikk av Tor Andersen
Godkjente kalkulatorer

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen.  En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2008. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2010. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2011. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2012. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2014. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2015. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2016. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2017. ( Løsningsforslag )

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist. Forkurs høst 2014 og høst 2012  
Mattenøkkelen   Videoer UDL   Matric

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@oslomet.no

Undervisningsplan Høsten 2018 

(Forbehold om endringer)

Uke:
Lærebok:
Tema:
Informasjon og notater:

Uke 33
16/08 - 17/08


Ingen undervisning


Uke 34
20/08 - 24/08
1.1-1.2
1.3-1.6
1.7-1.9
Tall og brøk
Rasjonale uttrykk og potenser
Røtter
Oppgaver (skal ikke leveres inn)
Oppgaver
Geogebra:Rasjonale tall på tallinjen
Kvadratrøtter
Oblig 1     LF

Uke 35
27/08 - 31/08
2.1-2.3
2.4-2.6
2.7-2.9
Likninger
Faktorisering
Andregradsformelen
Oppgaver
Fullføring av kvadrat: Geogebra Video
Forelesning 31.08

Uke 36
03/09 - 07/09
3.1-3.3
3.4-3.6
4.1-4.5
Likningssett
Ulikheter
Rette linjer
Forelesning 03.09
Forelesning 05.09
Forelesning 07.09
Geogebra: Familie av polynomer
Kusp og Node

Uke 37
10/09 - 14/09
4.6-4.7
5.1-5.5
5.6-5.8
Funksjoner
Polynomdivisjon
Faktorisering av polynomer
Forelesning 10.09
Forelesning 12.09
Forelesning 14.09
Geogebra: kvadratrøtter

Uke 38
17/09 - 21/09

9.1-9.7
9.8-9.9
Sinus og cosinus
Sinussetningen
Forelesning 19.09
Forelesning 21.09
Frist for Oblig 1 var onsdag 19.09.
Matric: sinussetning

Uke 39
24/09 - 28/09
10.1og10.6
10.2-10.5
10.7-10.9
Cosinussetningen
Absolutt vinkelmål
Trigonometriske likninger
Forelesning 24.09
Forelesning 26.09
Forelesning 28.09
Matric: cosinussetning

Uke 40
01/10 - 05/10Studieuke
Ingen undervisning
OBLIG 2     LF

Uke 41
08/10 - 12/10
12

Vektorer
Forelesning 08.10
Forelesning 10.10
Forelesning 10.12

Uke 42
15/10 - 19/10
13
14

Vektorer
Skalarprodukt
Forelesning 10.15
Forelesning 10.17
Forelesning 10.19
Frist for Oblig 2 var fredag 19.10.
Matric: Vektorregning

Uke 43
22/10 - 26/10
13
14

Skalarproduktet
Vektorprodukt
Forelesning 10.22
Forelesning 10.24
Forelesning 10.26
Geogebra: Apollonius identitet
Linjene vinkelrett på sidene i en trekant

Uke 44
29/10 - 02/11
14

Vektorproduktet
Linjer og plan i rommet
Forelesning 10.29
Forelesning 10.31
Geogebra: Minste kvadraters metode

Uke 45
05/11 - 09/11
17.1-17.6

Tallfølger
Rekker
Aritmetiske og geometriske rekker
Uendelige rekker
Matric: Følger og rekker
Forelesning 11.05
Forelesning 11.07
Forelesning 11.09
Fibonacci tall      

Uke 46
12/11 - 16/11
17.7-17.8
Uendelige rekker
Logaritme og eksponent-funksjoner
Forelesning 11.12
Forelesning 11.14
Forelesning 11.16
Oblig 3       LF
Geogebra: Tangenter   Newtons metode

Uke 47
19/11 - 23/11

Mandag: Underveiseksamen desember 2012.
Onsdag: Underveiseksamen desember 2017 utenom nr. 3, 8 og 9.
Det blir øvingstimer som vanlig denne uken.
Forelesning 11.19
Forelesning 11.21
Oppgaver     LF

Uke 48
26/11 - 29/11

Ingen forelesninger.
Øvingstimer: tirsdag 12:30 Pi248 (eller i nærheten)
torsdag 10:30 Pi246 (eller i nærheten)


Uke 49
03/12 - 07/12

Midtveiseksamen (oblig 4) LF
Mandag 3. desember i P35-PH322 kl 9:00-14:00
Ta med kalkulator og formelsamling

Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2013. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2014. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2018. (Løsningsforslag)


Kontinuasjonseksamen 2018 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2014 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2013 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2012 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2011 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Valid HTML 4.01 Transitional