Forkurs matematikk 2014 - 2015

Fagplan Semesterplan
Timeplaner (Klikk på din klasse under "forkurs".)
StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus Matematikk forkurs av Oldervoll, Orskaug og Vaaje.

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229.

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen.
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2008. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2010. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2011. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2012. ( Løsningsforslag. )

Følgende formelsamling deles ut på eksamen. (Gamle eksamensoppgaver er nederst.)

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist. Forkurs høst 2011 og høst 2012   Mattenøkkelen (Ikke en del av kurset.)

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Undervisningsplan Høsten 2014

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Notater:
Uke 33
11/08 - 15/08
1.1-1.4

Tall
Brøk
Her er et notat som omhandler tall ikke pensum
Uke 34
18/08 - 22/08
1.5-1.9
Kap. 2
Potenser, røtter
Algebra

Uke 35
25/08 - 29/08
Kap. 3

Likninger, ulikheter
Rette linjer
Obligatorisk oppgave 1 ( LaTeX)
Geogebra: Linjer

Uke 36
01/09 - 05/09
Kap. 4

Funksjoner
Andregradsformelen
Nullpunkt, faktorisering
Geogebra: Andregradspolynom
Uke 37
08/09 - 12/09
Kap 5.

Polynomdivisjon
Faktorisering av polynomer
Rasjonale og irrasjonale likninger

Uke 38
15/09 - 19/09
Kap 6.

Sinus og kosinus
Absolutt vinkelmål
Frist for Oblig 1 er 19.09 kl 14.
Løsningsforslag
Forelesningsnotater 17.09
Forelesningsnotater 18.09
Uke 39
22/09 - 26/09
Kap 7.
Trigonometri
Sinussetningen, kosinussetningen og addisjonsformlene
Obligatorisk oppgave 2   (LaTex ) Forelesningsnotater 24.09
Forelesningsnotater 25.09
Forelesningsnotater 26.09
Uke 40
29/09 - 03/10
Studieuke
Ingen undervisning

Uke 41
06/10 - 10/10
Kap. 12

Vektorer 12.1-12.4
12.5-12.7
12.8-12.9
Forelesningsnotater om vektorer fra høsten 2011
Uke 42
13/10 - 17/10
Kap. 13

Vektorer

Uke 43
20/10 - 24/10
14.1-14.4

Skalarproduktet
Frist for Oblig 2 er 24.10 kl 14.
Løsningsforslag
En liten test (gjennomgått 24.10)
Uke 44
27/10 - 31/10
14.5-14.8

Vektorproduktet
Obligatorisk oppgave 3
Uke 45
03/11 - 07/11
17.1-17.6

Tallfølger
Aritmetiske rekker
Geometriske rekker

Forelesningsnotater høsten 2012
Forelesningsnotater 5.11 
Uke 46
10/11 - 14/11
17.6-17.8

Uendelige rekker
Bruk av geogebra til å studere følger og rekker
Test fredag 14.11 (tilsvarende den vi hadde 24.10)
Frist for Oblig 3 er 14.11.
Løsningsforslag
Forelesningsnotater 12.11 
Test
Uke 47
17/11 - 21/11
8.1-8.5

Grenseverdier og asymptoter
Repetisjon fredag 21.11

Notater finner dere her
Uke 48
24/11 - 28/11


Repetisjon
Ingen forelesning torsdag 27.11
Øvingen 14:45-16:30 utgår

Forelesningsnotater 26.11 
Prøveeksamen (2 timer)
Kommentarer til prøveeksamen:
ikke trykk her
før du har regnet gjennom hele prøveeksamenen
Uke 49
01/12 - 05/12


Mandag 1. desember.
Eksamen (oblig 4)
Løsningsforslag
Eksamen i rommene 243, 246
og 248.
Ta med kalkulator.


Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2013.
Avsluttende eksamen juni 2014.

Kontinuasjonseksamen 2014 .
Kontinuasjonseksamen 2013 .
Kontinuasjonseksamen 2012 .
Kontinuasjonseksamen 2011 . ( Løsningsforslag. )
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Valid HTML 4.01 Transitional