Forkurs i matematikk klasse 1C vår 2009

Forelesning/Oppgaveregning

Mandag 12:30-15:15 Rom P35-PI243.  Det er mulig at tredje timen blir oppgaveregning delvis på eigen hand.

Torsdag 08:30-10:15 Rom P35-PI243

Fredag 08:30-11:15 Rom P35-PI243

Fredag 13:30-15:15 med Anastasia Poroshina.  Rom P35-PI243

Forelesningsnotater (pdf filer med håndskrevne notater fra forelesningene)

Pensum

Kapitlene: 8 derivasjon, 10 trigonometri, 11 logaritmer og eksponentialfunksjoner, 15 ubestemte integraler, 16 bestemte integraler, og i tillegg seksjon 9.3 optimering. Notat om implisitt derivasjon fra uke 5.

Det er mer utfyllende informasjon om kurset på Eivind Eriksens hjemmeside.