Forkurs matematikk 2019 - 2020

HØSTSEMESTERET  vårsemesteret

Timeplan etc.     StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl og Hals. 2016
Formelsamling: Aktiv formelsamling i matematikk av Tor Andersen      Formelark (som ikke kan benyttes på eksamen)
Godkjente kalkulatorer

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller en øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen.  En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2008. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2010. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2011. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2012. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2014. ( Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2015. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2016. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2017. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2018. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2019. ( Løsningsforslag )

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist. Forkurs høst 2014 og høst 2012  
Mattenøkkelen   Videoer UDL   Matric

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@oslomet.no

Undervisningsplan Høsten 2019

Uke:
Lærebok:
Tema:
Informasjon og notater:
Uke 33
16/08 - 17/08
 
Ingen undervisning
 
Uke 34
19/08 - 23/08
1.1-1.2
1.3-1.6
1.7-1.9
Tall og brøk
Rasjonale uttrykk og potenser
Røtter
Uke 35
26/08 - 30/08
2.1-2.3
2.4-2.6
2.7-2.9
Linære likninger
Kvadrat- og konjugatsetningen
Faktorisering
Andregradsformelen
Oppgaver
Matric: Kvadratsetningene
Fullføring av kvadrat: Geogebra Video
Oblig 1
Uke 36
02/09 - 06/09
3.1-3.3
3.4-3.6
4.1-4.5
Likningssett
Ulikheter
Rette linjer
Uke 37
09/09 - 13/09
4.6-4.7
5.1-5.5
5.6-5.8
Funksjoner
Polynomdivisjon
Faktorisering av polynomer
Uke 38
16/09 - 20/09

9.1-9.7
9.8-9.9
Sinus og cosinus
Sinussetningen
Cosinussetningen
Oppgaver
Frist Oblig 1: Onsdag 18.09.  LF
Matric: sinussetning Oppgaver
Uke 39
23/09 - 27/09
10.1,6,9
10.2-10.5
10.7-10.8
Absolutt vinkelmål
Trigonometriske likninger
Uke 40
30/09 - 04/10
 
 
Studieuke
Ingen undervisning
Uke 41
07/10 - 11/10
12
Vektorer
Uke 42
14/10 - 18/10
13
14
Vektorer
Skalarprodukt
Oppgaver
Frist Oblig 2: Onsdag 16. oktober.
Matric: Vektorregning
Uke 44
28/10 - 01/11
14
Uke 45
04/11 - 08/11
17.1-17.6
Tallfølger
Rekker
Aritmetiske og geometriske rekker
Uendelige rekker
Uke 46
11/11 - 15/11
17.7-17.8
Uendelige rekker
Logaritme og eksponent-funksjoner
Oppgaver
Frist OBLIG 3 : Onsdag 13. november.
Geogebra: Tangenter   Newtons metode
Uke 47
18/11 - 22/11
 
 
Uke 48
25/11 - 29/11
 
 
 
Uke 49
02/12 - 06/12
 
Ta med kalkulator og formelsamling

Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2013. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2014. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2018. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2019. (Løsningsforslag)


Kontinuasjonseksamen 2019.  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2018 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2014 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2013 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2012 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2011 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Valid HTML 4.01 Transitional