Forkurs matematikk 2020 - 2021

Vårsemesteret høstsemesteret 

Timeplan etc.   StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl og Hals. 2016   Godkjente kalkulatorer
Formelsamling: Aktiv formelsamling i matematikk av Tor Andersen   Formelark (som ikke kan benyttes på eksamen)  

Undervisningsplan våren 2021

Uke og dato Tema Obliger etc.
1
04-08 januar
6.1 Grenser
6.2 Kontinuitet
6.3-5 Asymptoter
Oppgaver
Grenser, kontinuitet og asymptoter
2
11-15
6.7-6.9 Derivasjon Geogebra: Tangenter
Test   LF
Derivasjon   mer   Derivasjon
3
18-22
7.1 Funksjonsdrøfting, ekstremalpunkt
7.2 Konkavitet og vendepunkt
7.3-4 Optimering
Notater: Kjerne- og produktregelene
4
25-29
7.6 Kjerneregelen
7.5 og 7.7 Potensfunksjoner og inversfunksjoner
7.8-9 Produktregelen
Test   LF
Notater: Optimering , Inversfunksjoner
5
01-05 februar
8.1-2 Logaritmer
8.3-4 Eulertallet e
8.5-6 Naturlig logaritme
Øving
Eksponentfunksjoner og logaritmefunksjoner
6
08-12
8.7-8.9 Funksjonsdrøfting og eksempler (man. og tirsd.)
Desibel og Kromatisk toneskala
Kontinuerlige renter
tirsdag: Orientering om MEK kl 10
onsdag: Næringslivsdag
Oblig 5   LF ( LaTeX )
7
15-19
11.1-5 Sinusfunksjoner
11.6-7 Tangensfunksjonen, ulikheter
11.8-9 Derivert av trig. funksjoner     øving
Trigonometriske funksjoner
Trigonometriske ulikheter
Lengste stokk rundt et hjørne
Visualisert i geogebra
8
22-26
Studieuke
Ingen undervisning
9
01-05 mars
15.1-2 Antiderivert til potensfunksjoner
15.3-4 Antideriverte til flere funksjoner
15.5 Bestemte integral     øving
Her er kort introduksjon til integrasjon.
10
08-12
15.6 Sammenheng mellom bestemte og ubestemte integral
15.7-8 Integral og areal, samlet resultat
15.9 Numerisk integrasjon
Oblig 6   LF   ( LaTeX )
11
15-19
16.1 Integrasjon og volum
16.2-3 Substitusjon
16.4 Delvis integrasjon     øving
Derivasjonsoppgaver   LF
Integrasjonsoppgaver
12
22-26
16.5 Delbrøksoppspalting
16.6 Differensiallikninger
16.7 Eksempel på bruk av diff. likninger   øving
Geogebra: Eulers metode     Harmonisk svingning
Ekstra oppgaver Diff likninger   LF
Flere integrasjonsoppgaver
Videoer: Delbrøksoppspalting 1   Delbrøksoppspalting 2
Diff likninger   Logistisk Diff likning
13
Påskeferie
14
06-09 april
18.1-3 Mengdelære
18.4-5 Ordna og uordna utvalg
Oblig 7   med hint   LaTeX   LF
mandag: ingen undervisning
Videoer: Kombinatorikk
Urnemodellen
15
12-16
19.1-2 Sannsynlighet og hending
19.3 Sum av sannsynligheter
19.4-5 Betinga Sannsynlighet og produktsetningen   øving
Videoer: Sannsynlighet
Betinga sannsynlighet
16
19-23
19.6 Total sum
19.7 Uavhengighet
19.8 Binomiske forsøk   øving
Oppgaver   LF
Geogebra: Binomialfordeling
17
26-30
Vi ser på eksamensettet mai 2020 tirsdag 8:30
Vi ser på eksamensettet mai 2019 onsdag 8:30

18
03-07 mai
En liten test
19
10-14
Vi møtes tirsdag 8:30
Vi møtes onsdag 8:30

20
18-21

21
25-28
Eksamen 28. mai   (Løsningsforslag)

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist.
Mattenøkkelen   Videoer UDL   Matric

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@oslomet.no

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller en øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen. 
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2008. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2010. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2011. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2012. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2014. (Løsningsforslag.)
Underveiseksamen desember 2015. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2016. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2017. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2018. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2019. (Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2020. (Løsningsforslag )

Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2013. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen juni 2014. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2018. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2019. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2020. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2021. (Løsningsforslag)


Kontinuasjonseksamen 2020  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2019  (Løsningsforslag)
Kontinuasjonseksamen 2018 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2014 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2013 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2012 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2011 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Valid HTML 4.01 Transitional