Forkurs matematikk 2017 - 2018

Vårsemesteret   Høstsemesteret

Programplan Timeplaner (Klikk på din klasse under "forkurs".)
StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl og Hals. 2016
Formelsamling: Aktiv formelsamling i matematikk av Tor Andersen
Godkjente kalkulatorer

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen.
Det blir 3 innleveringer i vårsemesteret.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2008. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2010. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2011. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2012. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2014. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2015. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2016. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2017. ( Løsningsforslag )

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist. Forkurs høst 2014 og høst 2012  
Mattenøkkelen
(Ikke en del av kurset.)

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Undervisningsplan Våren 2018 

(Forbehold om endringer)

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Notater:
Uke 1
01/1 - 05/1

 


Uke 2
08/1 - 12/1
12.1-12.3
12.4-12.6
12.7-12.8
Vektorer i planet 
Regneøving
Vektorer på koordinatform
Lengde av vektorer


Uke 3
15/1 - 19/1
12.8-13.1
13.2-13.3
13.4-13.8
Parallelle vektorer & Parametrisering
Skalarprodukt
Bruk av skalarprodukt & Determinanter
Oblig 5 LF

Uke 4
22/1 - 27/1
14.1-14.3
14.4
14.5
Vektorer i rommet
Skalarprodukt
Vektorprodukt


Uke 5
27/1 - 02/2
14.6
14.7
14.8-14.9
Trippelprodukt
Likninger for plan
Linjer og plan


Uke 6
05/2 - 09/2
15 Introduksjon
Bestemte Integral 
Riemann Integraler (til orientering)
Fundamentalteoremet
Ubestemte integral
Lineær substitusjon
Frist for oblig 5
tirsdag 6.2 kl 8:30

Gjør oppgaver fra
15.1-15.4 og 16.2

Uke 7
12/2 - 16/2
15 Substitusjon
Delvis integrasjon
Riemann integral
Bestemte integraler som en grense av summer
Numerisk integrasjon
Vi benyttet geogebra til å studere trapes- og Simpsons metode.


Uke 8
19/2 - 23/2


Vinterferie
Drill derivasjon  LF
Integrasjonsoppgaver
Litt vanskeligere integrasjonsoppgaver
Oblig 6  LF   alternativt LF
Geogebra: Summen av to sinusbølger

Uke 9
26/2 - 02/3
16
Introduksjon til diff likninger
Separable diff likninger
Delbrøksoppspalting
Geogebra: Eulers metode
Fall med luftmotstand

Uke 10
05/3 - 09/3
16 Torricellis lov
Hint til oblig 6
Andre ordens lineære diff likninger
Geogebra: Svingninger med demping
Volum og integrasjon
Separable diff likningsoppgaver

Uke 11
12/3 - 16/3
17 Følger og rekker  Fibonacci tall
Arimetiske rekker
Geometriske rekker
Noen videoer om følger og rekker
Frist oblig 6.

Uke 12
19/3 - 23/3
17
Uendelige rekker
Mengdelære
Kombinatorikk
Oblig 7 LF

Uke 13
26/3 - 30/3

Påske

Uke 14
02/4 - 06/4
18
Ingen undervisning mandag 2.4
Sannsynlighetsrekning


Uke 15
09/4 - 13/4
19 Sannsynlighetsrekning
Betinga sannsynlighet
Frist oblig 7: onsdag 11.04 kl 14:30
Uke 16
16/4 - 20/4
19
Uavhengighet  

Uke 17
23/4 - 27/4
Uke 18
30/4 - 04/5
Uke 19
07/5 - 11/5

Ingen undervisning torsdag 10 mai.

Uke 20
14/5 - 18/5
Uke 21
21/5 - 25/5
Uke 22
28/5 - 01/6

Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2013.
Avsluttende eksamen juni 2014.
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)Kontinuasjonseksamen 2014 .
Kontinuasjonseksamen 2013 .
Kontinuasjonseksamen 2012 .
Kontinuasjonseksamen 2011 . ( Løsningsforslag. )
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Valid HTML 4.01 Transitional