Forkurs matematikk 2017 - 2018

Høstsemesteret     Vårsemesteret

Programplan Timeplaner (Klikk på din klasse under "forkurs".)
StudentWeb.

Pensum: Forelesningene og boken Sinus forkurs av Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl og Hals. 2016
Formelsamling: Aktiv formelsamling i matematikk av Tor Andersen
Godkjente kalkulatorer

Innleveringsoppgaver

Oppgavene kan leveres i en undervisningstime eller øvingstime, sendes til meg på e-post eller leveres på mitt kontor PS229. (Eventult i en boks utenfor kontoret.)

Det blir 7 innleveringer i løpet av skoleåret, og det kreves at dere får godkjent 5 av disse 7 for å kunne gå opp til eksamen.
En av disse er en individuell prøve på skolen på slutten av høstsemesteret. De andre innleveringsoppgavene får dere ca 14 dager på å løse.

Gamle underveiseksamensoppgaver:

Underveiseksamen desember 2007. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2008. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2010. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2011. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2012. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2014. ( Løsningsforslag. )
Underveiseksamen desember 2015. ( Løsningsforslag )
Underveiseksamen desember 2016. ( Løsningsforslag )

GeoGebra, matematisk programvare som kan lastes ned eller kjøres rett fra en nettleser.

Linker til andre kurs eg har undervist. Forkurs høst 2014 og høst 2012  
Mattenøkkelen
(Ikke en del av kurset.)

Spørsmål?
Kontakt halvard.fausk@hioa.no

Undervisningsplan Høsten 2017

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Notater:
Uke 33
11/08 - 15/08
1.1-1.2

Tall
Brøk


Uke 34
18/08 - 22/08
1.3-1.9
2.1-2.2
Potenser, røtter
Algebra


Uke 35
25/08 - 29/08
2.3-2.9
3.1

Likninger, ulikheter
Rette linjer


Uke 36
01/09 - 05/09
3.2-3-6
4.1-4.5

Geogebra: Fullføring av kvadrat

Uke 37
08/09 - 12/09
4.6-4.7
5.1-5.6
Uke 38
15/09 - 19/09
5.7-5.8
6.1-6.5
Uke 39
22/09 - 26/09
6.6-6.9

oblig 1   LF

Uke 40
29/09 - 03/10
Studieuke
Ingen undervisning

Uke 41
09/10 - 13/10
7.1-7.5
Uke 42
16/10 - 20/10
Kap. 7

Sammensatte funksjoner og kjerneregelen
Geogebra: Tangent og sekantlinjer
Omvendte funksjoner
Produktregelen
oblig 2  LF
Uke 43
23/10 - 27/10
Kap. 8

Logaritmer
Den deriverte av e^x og ln(x)
Kurvedrøfting
Notat med flere eksempler på kurvedrøfting og renter
oblig 3  (LaTeX-fil) LF
Hjelp til oppg.5: Geogebra  Optimalisering
Hvis dere vil ha mer oppgaver å øve på se gjerne
oblig 5 våren 2013.
Oppgave 6 der svarer til vår oppgave 4.

Uke 44
30/10 - 03/11
Kap. 9
og 10

Pytagoras
sin, cos og tan
Radianer


Uke 45
06/11 - 10/11
Kap. 9
og 10

Trigonometriske likninger
Sinus- og kosinussetningen
Kjegler og sylindere


Uke 46
13/11 - 17/11
Rep.
Kap. 11
11.1-2,11.8
Tirsdag:Gjennomgang av eksamensoppgaver
Eksempler basert på Eksamen 12.2016
Addisjonsformlene   Geogebra: visualisering
Frist oblig 3: Onsdag 15.11 kl 14:30.

Uke 47
20/11 - 24/11
Kap. 11
tirs. 11.3-5
ons. 11.6-7
og 11.9
tors. rep.
Derivasjon & Sinusfunksjoner
Trigonometriske ulikheter
Underveiseksamen 2015
Hvis dere vil ha en "oblig" for temaene i kap. 11
da kan dere se på oblig 6 gitt i forkurs våren 2013.
Den kommer med løsningsforslag.

Uke 48
27/11 - 01/12

Ingen forelesninger eller øvingstimer


Uke 49
04/12 - 08/12

 Prøveeksamen mandag 4. desember.

oblig 4 i rom PH170 i P35 LF
Ta med kalkulator og formelsamling


Gamle Eksamensoppgaver:

Avsluttende eksamen mai 2007. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen mai 2008. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2009. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2010. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2011. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2012. (Løsningsforslag.)
Avsluttende eksamen juni 2013.
Avsluttende eksamen juni 2014.
Avsluttende eksamen mai 2015. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2016. (Løsningsforslag)
Avsluttende eksamen mai 2017. (Løsningsforslag)Kontinuasjonseksamen 2014 .
Kontinuasjonseksamen 2013 .
Kontinuasjonseksamen 2012 .
Kontinuasjonseksamen 2011 . ( Løsningsforslag. )
Kontinuasjonseksamen 2010 .
Kontinuasjonseksamen 2009 .
Kontinuasjonseksamen 2008 . (Løsningsforslag.)
Kontinuasjonseksamen 2007 . (Løsningsforslag.)

Valid HTML 4.01 Transitional