Oppfriskningskurs i Matematikk 9-13. august 2010

Kurset gir en oppfriskning av noen emner fra videregående skoles pensum i matematikk.

Her er tre interaktive tester : 

Sentrale emner som vil bli gjennomgått på forelesningene:
  1. Mandag: Algebra
  2. Tirsdag: Funksjoner
  3. Onsdag: Derivasjon
  4. Torsdag: Eksponensialfunksjoner og logaritmer
  5. Fredag: Trigonometriske funksjoner