Innlevering7 oppg 4i)

Grafen til (ln x)^2 /x

Dette er en Java-applet som er laget ved å bruke GeoGebra fra www.geogebra.org. Det ser ut som du ikke har installert Java. Vennligst gå til www.java.com

H. Fausk, Laget med GeoGebra