Hengende kjede

Kurven som beskriver et fritt hengende kjede med jevn massetetthet.

Dette er en Java-applet som er laget ved å bruke GeoGebra fra www.geogebra.org. Det ser ut som du ikke har installert Java. Vennligst gå til www.java.com

H. Fausk, 19 Februar 2013, Laget med GeoGebra